Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 - Plhov Část 1.3 – lokalita Kladská (ulice Kladská, Borská, Tkalcovská a část ul. Plhovská) 2. a 3 Etapa.
innogy Energo, s.r.o.

Informace

Název veřejné zakázky
Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 - Plhov Část 1.3 – lokalita Kladská (ulice Kladská, Borská, Tkalcovská a část ul. Plhovská) 2. a 3 Etapa.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
01/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.10.2020 10:30:58
Lhůta pro podání nabídek
25.11.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění zahrnuje zejména výrobní projektové dokumentace, výkopové práce, dodávku a pokládku nového teplovodního potrubí, osazení koncových zařízení a dodávku veškerého souvisejícího materiálu a uvedení místa staveniště do původního stavu, vč. provedení provozních zkoušek.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
innogy Energo, s.r.o.
Limuzská 3135/12
10800, Praha
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
innogy Česká republika a.s.
Plynárenská 499/1
602 00 Brno
Kontaktní údaje
František Brenčič
Telefon: +420 602 657 581
E-mail: frantisek.brencic@innogy.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.12.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
innogy Energo, s.r.o.
IČO
25115171
DIČ
CZ25115171
Poštovní adresa
Limuzská 3135/12
108 00, Praha
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032660
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25115171

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací Dokumentace 383.96 KB 21.10.2020 10:30:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Projektová Dokumentace (část 1/2) 168.91 MB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 1 - Projektová Dokumentace (část 2/2) 143.61 MB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 2 - Položkové rozpočty, č. 2A a B 1.62 MB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 95.06 KB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 4 - Prohlášení o akceptaci Zadávací dokumentace 32.50 KB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 35.00 KB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 6 - Kvalifikační předpoklady 30.37 KB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 7 - Seznam obdobných zakázek 12.93 KB 21.10.2020 10:30:58
Příloha č. 8 - Vzorový změnový list 13.25 KB 21.10.2020 10:30:58


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 72.24 KB 10.12.2020 14:20:03


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Upřesnění zadávacích podmínek č. 1 341.22 KB 03.11.2020 09:19:29
Upřesnění zadávacích podmínek č. 2 351.40 KB 10.11.2020 15:08:16
Upřesnění zadávacích podmínek č. 3 353.74 KB 12.11.2020 16:32:16
Upřesnění zadávacích podmínek č. 4 356.04 KB 18.11.2020 13:40:27
Upřesnění zadávacích podmínek č. 5 344.57 KB 20.11.2020 09:28:44
Upravená Příloha č. 3 - Návrh SOD 95.76 KB 20.11.2020 09:29:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ENERGIS 92, s.r.o. 63218691 Zařazen 21 613 489,00 bez DPH - s DPH
ERDING a.s. 25512455 Zařazen 22 682 502,81 bez DPH - s DPH
Náchod-Tenza Complex 25570722 Zařazen 24 257 843,62 bez DPH - s DPH
HOMOLA a.s. 26792770 Zařazen 24 499 824,13 bez DPH - s DPH
CZ TEPLO s.r.o. 26744805 Zařazen 28 784 145,21 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ENERGIS 92, s.r.o. 63218691