PJD na ul. Opavská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PJD na ul. Opavská
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000020
Evidenční číslo VZ
Z2021-009726
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.03.2021 13:34:33
Lhůta pro podání nabídek
28.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je modernizace tramvajové trati na ul. Opavská v úseku mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu (rest. Slovan) a ul. Sokolovskou v obou směrech. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
95 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11368/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
08.07.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 574.09 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 59.90 MB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 458.81 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 251.25 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 84.30 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.27 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.20 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 91.77 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 91.48 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 81.39 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 102.83 KB 22.03.2021 13:34:33
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 106.54 KB 22.03.2021 13:34:33


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 318.92 KB 26.03.2021 13:33:36
Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 339.10 KB 30.03.2021 10:39:08
Příloha Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 dokumentace objektu SO 402 (přípojka NN) 2.96 MB 30.03.2021 10:41:11
Příloha Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 dokladová část (vyjádření správců sítí) 207.56 MB 30.03.2021 11:49:17
Vysvětlení a změna ZD č. 3 686.00 KB 01.04.2021 13:18:43
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 3 opravený výkaz výměr 428.75 KB 01.04.2021 13:21:07
Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 4 495.14 KB 07.04.2021 19:33:20
Příloha Vysvětlení, změny a doplnění ZD č. 4 opravený výkaz výměr 460.78 KB 07.04.2021 19:38:00
Příloha Vysvětlení, změny a doplnění ZD č. 4 standard DPO - elektrický ohřev tramvajových výhybek 143.07 KB 07.04.2021 19:41:08
Příloha Vysvětlení, změny a doplnění ZD č. 4 standard DPO - řízení tramvajových výhybek 162.14 KB 07.04.2021 19:42:56
Příloha Vysvětlení, změny a doplnění ZD č. 4 standard DPO - řízení osvětlení nástupištní hrany 450.01 KB 07.04.2021 19:44:33
Vysvětlení ZD č. 5 358.79 KB 09.04.2021 09:58:37
Vysvětlení ZD č. 6 308.80 KB 09.04.2021 15:07:39
Vysvětlení a změna ZD č. 7 352.57 KB 21.04.2021 08:22:02


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 313.52 KB 30.07.2021 17:44:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data