PD - Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2021-023193
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2021 10:19:52
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace (i) v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“), (ii) v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a (iii) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“).
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13159/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1,003.05 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 1 ZD Krycí list nabídky 119.87 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 84.68 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 3 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 84.37 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 4 ZD Návrh smlouvy pro zajištění PD 119.86 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 5 ZD Požadavky na vyhotovení PD 11.69 MB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 6 ZD Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 98.70 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 7 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 101.01 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 8 ZD Seznam autorizovaných osob_FN 93.74 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 9 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 100.11 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 10 ZD Grafická příloha - situační výkresy 4.99 MB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 11 ZD Seznam významných služeb 86.20 KB 01.07.2021 10:19:52
Příloha č. 12 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 89.71 KB 01.07.2021 10:19:52


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 686.68 KB 23.07.2021 14:05:41
Příloha č. 8 ZD Seznam autorizovaných osob_23.7.2021 93.80 KB 23.07.2021 14:06:09
Vysvětlení ZD č. 2 1.02 MB 05.08.2021 16:13:55
Příloha č. 8 ZD Seznam autorizovaných osob_5.8.2021 93.98 KB 05.08.2021 16:14:48
Příloha č. 11 ZD Seznam významných služeb_5.8.2021 86.37 KB 05.08.2021 16:15:27
Vysvětlení ZD č. 3 1.05 MB 16.08.2021 14:18:42
Příloha č. 8 ZD Seznam autorizovaných osob_16.8.2021 93.93 KB 16.08.2021 14:19:33


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 873.68 KB 01.02.2022 08:25:08


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19142291 48.92 KB 28.01.2022 09:32:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Technoprojekt, a.s. 27810054 Zařazen - bez DPH - s DPH
Projektová společnost DPO (PPS Kania s.r.o. + Stavební a rozvojová s.r.o.) 26821940 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projektová společnost DPO (PPS Kania s.r.o. + Stavební a rozvojová s.r.o.) 26821940 8 487 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH