Regenerace bytového fondu Mírová osada - IV. etapa, ulice Zapletalova
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - IV. etapa, ulice Zapletalova
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000012
Evidenční číslo VZ
S-SLE/30245/21
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.07.2021 12:32:48
Lhůta pro podání nabídek
30.07.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů – bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení – účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 8 bytových domů na ulici Zapletalova č.p. 1022/2, 1023/4, 1024/6, 1097/8, 259/10, 258/12, 257/14, 256/16. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 32 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny valbovou střechou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění, zdrojem tepla bude závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn. V nedávné době byla v objektech provedena výměna oken za nová plastová, tato budou ponechána.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
27 462 307.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13290/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.50 KB 14.07.2021 12:32:48
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 247.00 KB 14.07.2021 12:32:48
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 93.30 MB 14.07.2021 12:32:48
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 2.86 MB 14.07.2021 12:32:48
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 14.07.2021 12:32:48
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení učastníka 46.50 KB 14.07.2021 12:32:48
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 489.83 KB 14.07.2021 12:32:48


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení 318.16 KB 11.08.2021 13:36:45


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 306.87 KB 11.08.2021 13:37:10


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 323.29 KB 13.09.2021 11:52:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 12.44 MB 08.09.2021 15:03:13
Smlouva o vypořádání závazků-Dodatek č. 1 675.42 KB 23.05.2022 10:06:28
Evidenční změnové listy č. 01-08 10.06 MB 23.05.2022 10:10:42
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0136/21 350.55 KB 23.05.2022 11:02:57
Evidenční změnové listy č. 09 786.81 KB 23.05.2022 11:03:11
Evidenční změnový list č. 10 1.50 MB 23.05.2022 11:04:04
Evidenční změnový list č. 11 420.36 KB 23.05.2022 11:04:27
Předávací protokol 271.98 KB 24.05.2022 10:07:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
JAMI - stav, s.r.o. 27855627 Zařazen - bez DPH - s DPH
MIJO-STAV stavby s.r.o. 27833551 Zařazen - bez DPH - s DPH
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 Zařazen - bez DPH - s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen 21 419 015,16 bez DPH 24 631 867,43 s DPH
MH-STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KP REVITAL s.r.o. 02632195 09/2021-06/2022 21 419 015,16 bez DPH
24 631 867,43 s DPH
24 674 487,11 bez DPH
- s DPH