Údržba a oprava kolejových vozidel 2022-2026
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Údržba a oprava kolejových vozidel 2022-2026
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000051
Evidenční číslo VZ
Z2021-028807
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.08.2021 13:18:03
Lhůta pro podání nabídek
11.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění údržbářských a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele.
Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části, z nichž každá část představuje těžkou údržbu jednoho typu vozidla, a to:
1) Těžká údržba kolejového vozidla typu Vario LFR (dále jen „část 1“);
2) Těžká údržba kolejového vozidla typu T3 RP (dále jen „část 2“);
3) Těžká údržba kolejového vozidla typu LTM 10.08 ASTRA / 01 INEKON 2001 TRIO (dále jen „část 3“);
4) Těžká údržba kolejového vozidla typu Vario LF2R / Vario LF2+ / KT8D5.RN1 / Vario LF3/2 / Vario LF3 (dále jen „část 4“).
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
668 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Haroková
harokova@mt-legal.com
+420 596629503
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13778/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Haroková
harokova@mt-legal.com
+420 596629503
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 615.31 KB 09.08.2021 13:18:03
Kvalifikační dokumentace 608.91 KB 09.08.2021 13:18:03
Přílohy zadávací dokumentace 1.20 MB 09.08.2021 13:18:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 344.52 KB 01.09.2021 14:45:13
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 175.51 KB 01.09.2021 14:46:25
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 370.17 KB 20.09.2021 14:01:56


1. část - Těžká údržba kolejového vozidla typu Vario LFR

Název časti
Těžká údržba kolejového vozidla typu Vario LFR
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Těžká údržba kolejového vozidla typu T3 RP

Název časti
Těžká údržba kolejového vozidla typu T3 RP
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Těžká údržba kolejového vozidla typu LTM 10.08 ASTRA / 01 INEKON 2001 TRIO

Název časti
Těžká údržba kolejového vozidla typu LTM 10.08 ASTRA / 01 INEKON 2001 TRIO
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


4. část - Těžká údržba kolejového vozidla typu Vario LF2R / Vario LF2+ / KT8D5.RN1 / Vario LF3/2 / Vario LF3

Název časti
Těžká údržba kolejového vozidla typu Vario LF2R / Vario LF2+ / KT8D5.RN1 / Vario LF3/2 / Vario LF3
Stav části
4
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty