Kamerový systém pro stávající vozidla MHD
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kamerový systém pro stávající vozidla MHD
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000100
Evidenční číslo VZ
Z2022-048359
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.11.2022 12:02:05
Lhůta pro podání nabídek
20.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybavení stávajících vozidel MHD zadavatele (6 ks tramvají, 10 ks trolejbusů a 127 ks autobusů) kamerovým systémem se záznamem za účelem zvýšení úrovně bezpečnosti cestujících i zaměstnanců zadavatele a působení jako prevence proti páchání kriminality.
Součástí předmětu plnění je instalace a zprovoznění kamerového systému, provedení všech souvisejících prací vč. dodání veškerého potřebného materiálu a softwaru nutného k provozu kamerového systému. Součástí předmětu plnění je dále provádění servisních služeb.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
35 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Petra Horáková
horakova@mt-legal.com
+420 596629503
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35130/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Petra Horáková
horakova@mt-legal.com
+420 596629503
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 623.29 KB 28.11.2022 12:02:05
Přílohy Zadávací dokumentace Přílohy Zadávací dokumentace 3.05 MB 28.11.2022 12:02:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 300.13 KB 20.12.2022 08:44:54
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 118.15 KB 20.12.2022 08:46:13
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 302.43 KB 22.12.2022 14:12:58
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 408.94 KB 23.12.2022 15:27:05
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 296.83 KB 23.12.2022 15:29:16
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 484.14 KB 06.01.2023 16:09:40
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 260.15 KB 06.01.2023 16:10:22
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 684.38 KB 10.01.2023 14:58:00
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 122.47 KB 10.01.2023 14:58:24
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 750.03 KB 13.01.2023 09:44:16
Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 75.54 KB 13.01.2023 09:44:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data