Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000101
Evidenční číslo VZ
Z2022-048614
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.12.2022 13:32:03
Lhůta pro podání nabídek
10.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35442/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.59 MB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 92.03 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 39.64 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.82 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 4 ZD_Návrh Kupní smlouvy 52.75 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 105.68 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 6 ZD_Příprava a zapojení RDST + GPS 110.07 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 48.98 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 8 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 102.96 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 9 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 106.89 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 10 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 28.83 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 11 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 92.96 KB 01.12.2022 13:32:03
Příloha č. 12 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 93.56 KB 01.12.2022 13:32:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 723.97 KB 05.12.2022 16:30:04
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění_změna ze dne 05.12.2022 105.75 KB 05.12.2022 16:30:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data