Dodávka a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000025
Evidenční číslo VZ
Z2023-009888
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.03.2023 11:27:01
Lhůta pro podání nabídek
31.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a servis 16 ks velkokapacitních tramvají stejného typu. Zadavatel si současně v souladu s čl. 3.4 této zadávací dokumentace vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v navýšení celkového počtu dodaných tramvají, a to v počtu maximálně dalších 9 ks velkokapacitních tramvají téhož typu. Více informací viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38874/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Ing Matúš Holubkovič, advokát
Mgr. Romana Derková, advokátka
E-mail: dpo.tramvaje@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 181.71 KB 10.03.2023 11:27:01
Servisní smlouva 253.06 KB 10.03.2023 11:27:01
Kupní smlouva 247.90 KB 10.03.2023 11:27:01
Přílohy kupní smlouvy 2.30 MB 10.03.2023 11:27:01
Přílohy servisní smlouvy 978.04 KB 10.03.2023 11:27:01
Přílohy zadávací dokumentace 301.92 KB 10.03.2023 11:27:01


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 188.16 KB 21.03.2023 13:44:30
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 591.64 KB 27.03.2023 17:58:45
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4 644.29 KB 28.03.2023 15:56:23
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 710.53 KB 29.03.2023 14:29:54
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 7 757.44 KB 03.04.2023 16:15:39
aktualizovaná verze závazného návrhu servisní smlouvy - čistá verze 253.61 KB 03.04.2023 16:16:38
Aktualizovaná verze závazného návrhu servisní smlouvy - verze v revizích 254.17 KB 03.04.2023 16:17:09
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 č. 9. č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 a č. 14 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 č. 9. č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 a č. 14 vč. příloh 2.11 MB 05.04.2023 18:10:15
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 427.32 KB 24.04.2023 13:54:04
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 439.84 KB 27.04.2023 16:09:47
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 836.86 KB 02.05.2023 15:10:40
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 a 19 568.48 KB 12.05.2023 15:13:22
Aktualizovaná verze závazného návrhu kupní smlouvy v čisté verzi zveřejněná dne 12. 5. 2023 v rámci společně s VZD č. 18 a 19 248.88 KB 12.05.2023 15:15:18
Aktualizovaná verze závazného návrhu kupní smlouvy v revizní verzi zveřejněná dne 12. 5. 2023 společně s VZD č. 18 a 19 250.22 KB 12.05.2023 15:16:10
Aktualizovaná verze závazného návrhu servisní smlouvy v čisté verzi zveřejněná dne 12. 5. 2023 společně s VZD 18 a 19 253.29 KB 12.05.2023 15:18:10
Aktualizovaná verze závazného návrhu servisní smlouvy v revizní verzi zveřejněná dne 12. 5. 2023 společně s VZD 18 a 19 254.50 KB 12.05.2023 15:19:27
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 a 21 1.00 MB 30.05.2023 16:03:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data