Osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000031
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.04.2023 09:33:17
Lhůta pro podání nabídek
09.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka. Dílo bude realizováno v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby (DPS) „Osvětlení tramvajového podjezdu Hrabůvka“ vypracované společností Hormen CE a.s., Na Dolinách 168/6, 147 00 Praha 4 – Podolí, která tvoří Přílohu č. 13 ZD - Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40505/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 843.42 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.40 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.52 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.13 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 86.62 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 5 ZD Návrh smlouvy o dílo 226.06 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 6 ZD Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací 21.55 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 7 ZD Harmonogram realizace díla 84.55 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.63 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 9 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.85 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 10 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.62 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 11 ZD Specifikace parametru pro svítidla 28.69 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 12 ZD Seznam techniků 88.93 KB 20.04.2023 09:33:17
Příloha č. 13 ZD DPS 5.33 MB 20.04.2023 09:33:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data