Zabezpečení poskytování služeb při nakládání s odpadními vodami - Rámcová dohoda
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zabezpečení poskytování služeb při nakládání s odpadními vodami - Rámcová dohoda
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000071
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.09.2023 11:05:47
Lhůta pro podání nabídek
02.10.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem tohoto poptávkového řízení je:
a) zajištění poskytování služeb při nakládání s odpadními vodami na základě požadavků zadavatele (tj. odvoz odpadních vod, odstraňování odpadních vod vznikajících při provozu čistíren odpadních vod, čištění výhybek, čištění kanalizací atd.), za podmínek stanoveným zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek sjednaných dle specifikace předmětu plnění uvedené v Rámcové dohodě, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace;
b) konkrétní rozsah a podmínky požadovaných služeb bude uveden v zadávací dokumentaci jednotlivých dílčích poptávek (tzv. minitendrech) specifikovaných v Prováděcích smlouvách a jejich přílohách. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 3, 10 a 11 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46877/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 959.73 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.71 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 2 ZD_Návrh Rámcové dohody 120.36 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 3 ZD_VZOR Prováděcí smlouvy_fn 128.53 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 101.32 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodního tajemství Poskytovatele 107.54 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 29.04 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.74 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 93.04 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 9 ZD_Seznam významných služeb 89.38 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 10 ZD_Místa plnění_VZOR Prováděcí smlouvy 41.90 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 11 ZD_Seznam oprávněnýych osob_VZOR Prováděcí smlouvy 38.44 KB 13.09.2023 11:05:47
Příloha č. 12 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci_fn 83.35 KB 13.09.2023 11:05:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data