Rámcová smlouva – Vypracování kompletní dotační dokumentace, administrace projektů a dotační management
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová smlouva – Vypracování kompletní dotační dokumentace, administrace projektů a dotační management
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000015
Evidenční číslo VZ
SVZ-24-24-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2024 13:05:31
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí poptávky ve věci poskytnutí odborných služeb na vypracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádostí DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů, administrace a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla dotace udělena. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2028 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětného poptávkového řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále také jen Rámcová smlouva), který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/53129/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 841.94 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 21.29 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 60.33 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.40 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 4 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 27.93 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných služeb 93.86 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 6 ZD - Realizační tým zhotovitele 60.27 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 248.09 KB 21.02.2024 13:05:31
Příloha č. 8 ZD - Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů včetně prohlášení k sankcím 94.35 KB 21.02.2024 13:05:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 vč. přílohy 662.31 KB 04.03.2024 15:40:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data