Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000566
Evidenční číslo VZ
Z2018-039157
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.11.2018 16:03:56
Lhůta pro podání nabídek
12.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je vybavení 2 ks tramvají typu VarioLFR.E systémem včasného varování před kolizí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1604/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
07.01.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 800.09 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 89.83 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 89.06 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných dodávek 88.20 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Smlouva o dílo 65.71 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Požadovaná technická specifikace 86.12 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 63.62 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Vzor protokolu o předání a převzetí 29.35 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Vymezeni obchodního tajemství zhotovitele 104.46 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 94.15 KB 08.11.2018 16:03:56
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 680.94 KB 11.01.2019 12:29:11
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data