Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000566
Evidenční číslo VZ
Z2018-039157
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.11.2018 16:03:56
Lhůta pro podání nabídek
12.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je vybavení 2 ks tramvají typu VarioLFR.E systémem včasného varování před kolizí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1604/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
07.01.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 800.09 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 89.83 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 89.06 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných dodávek 88.20 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 4 ZD_Smlouva o dílo 65.71 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 5 ZD_Požadovaná technická specifikace 86.12 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 6 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 63.62 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 7 ZD_Vzor protokolu o předání a převzetí 29.35 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 8 ZD_Vymezeni obchodního tajemství zhotovitele 104.46 KB 08.11.2018 16:03:56
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 94.15 KB 08.11.2018 16:03:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 680.94 KB 11.01.2019 12:29:11


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data