Technické zhodnocení tramvají - dovybavení tramvají klimatizacemi
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Technické zhodnocení tramvají - dovybavení tramvají klimatizacemi
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000654
Evidenční číslo VZ
Z2019-004359
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2019 15:10:04
Lhůta pro podání nabídek
14.05.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) 6ti kusů tramvají typu VarioLF provozovaných Zadavatelem v městské hromadné dopravě spočívající v dovybavení stávajících tramvajových vozidel VarioLF o klimatizace v salónech cestujících. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2607/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 822.28 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 97.82 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 97.11 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných služeb 96.13 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo_fn 67.03 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Specifikace předmětu plnění 116.21 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodniho tajemství zhotovitele 112.97 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 55.91 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.34 KB 06.02.2019 15:10:04
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 660.23 KB 06.03.2019 16:51:08
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo_06. 03. 2019 60.50 KB 06.03.2019 16:52:12
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 690.90 KB 02.04.2019 13:17:47
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo_02.04.2019 61.29 KB 02.04.2019 13:19:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data