Denní stacionář v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Denní stacionář v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000027
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.04.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
01.06.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Denní stacionář v Bruntále“ je rekonstrukce bývalé mateřské školy na denní stacionář s bezbariérovým přístupem a montáží osobního výtahu z venkovní strany. Účelem rekonstrukce je zřízení denního stacionáře pro 15 klientů, z toho 3 s omezenou schopností pohybu a 3 pracovníky určené jako obsluhující personál.
Více viz Zadávací dokumentace.


Datum zahájení zadávacího řízení: 19.4.2017

Další informace: https://profily-zadavatelu.cz/vhodna-uverejneni/denni-stacionar-v-bruntale
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 215 967.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Ing. Petr Mrkal, investiční odd. odbor správy majetku, kultury a rozvoje města
Telefon: +420 554 706 178, +420 602 344 300
E-mail: petr.mrkal@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 610.94 KB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 01 - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 70.50 KB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 02 - Osvědčení o řádném plnění zakázky 67.00 KB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 03 - Výkaz výměr 1.17 MB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 04 - Smlouva o dílo 193.50 KB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 05 - Projektová dokumentace 36.52 MB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 06 - Seznam poddodavatelů 46.11 KB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 07 - Podmínky elektronické aukce 159.33 KB 20.04.2017 00:00:00
Příloha č. 08 - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 361.83 KB 20.04.2017 00:00:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 12.05.2017 376.99 KB 12.05.2017 13:55:36
Příloha č. 01 VZD 01 ze dne 12.05.2017 - Výtah - Bruntál Denní stacionář 552.31 KB 12.05.2017 13:55:36
Příloha VZD 01 ze dne 12.05.2017 - Výkaz výměr 1.18 MB 12.05.2017 13:55:36
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 ze dne 18.05.2017 312.83 KB 18.05.2017 13:30:46
Příloha VZD 02 ze dne 18.05.2017 - Výkaz výměr 1.18 MB 18.05.2017 13:30:46


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.38 MB 23.08.2017 08:22:59


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - 1. část 4.16 MB 15.08.2017 14:44:30
Smlouva o dílo - 2. část 2.27 MB 15.08.2017 14:44:30
Smlouva o dílo - dodatek 1 136.56 KB 29.11.2017 08:28:43
Smlouva o dílo - dodatek 1 - ZL 3.23 MB 29.11.2017 08:28:43
Smlouva o dílo - dodatek 2 632.28 KB 14.02.2018 09:30:58
Smlouva o dílo - dodatek 2 - ZL 2.34 MB 14.02.2018 09:30:58


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 456.56 KB 16.02.2018 08:18:59
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 191.38 KB 05.09.2018 11:11:57


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o vybraném dodavateli 268.36 KB 14.07.2017 08:24:44
Oznámení o výběru dodavatele - RAKORD – R&R, spol. s r.o. 567.22 KB 14.07.2017 08:24:44
Oznámení o výběru dodavatele - NOSTA, s.r.o. 566.25 KB 14.07.2017 08:24:44
Zpráva o hodnocení nabídek - elektronická aukce 532.79 KB 14.07.2017 08:24:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
NOSTA, s.r.o. 47671416 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
NOSTA, s.r.o. 47671416 - bez DPH
12 943 641,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH