Vnitřní integrace úřadu
Město Kravaře

Informace

Název veřejné zakázky
Vnitřní integrace úřadu
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000079
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.08.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
02.09.2013 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem předmětné veřejné zakázky je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy pořízením specifického HW a SW v rámci projektu I.Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře.
Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč může podat nabídku pro jednu nebo více částí veřejné zakázky:
část 1 - Skenovací linka a SW na vytěžování dokumentů,
část 2 - Kancelářský software,
část 3 - Docházkový systém,
část 4 - SW na tvorbu aktivních formulářů,
část 5 - SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu,
část 6 - Převodní můstek pro převod dat.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 085 800.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Kontaktní údaje
Ing. Jiří Knopp
Telefon: 774 617 812
Email: jiri.knopp@gmail.com
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kravaře
IČO
00300292-Archiv
DIČ
CZ00300292
Poštovní adresa
Náměstí 43
747 21, Kravaře
Česká republika
ID profilu zadavatele
224351
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00300292-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva včetně zadávací dokumentace 1.24 MB 16.08.2013 00:00:00
Výzva včetně zadávací dokumentace 1.24 MB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 1a - část 1 - Skenovací linka a SW na vytěžování dokumentů - návrh smlouvy 267.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 1b - část 1 - Skenovací linka a SW na vytěžování dokumentů- technická specifikace 358.64 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 1c - část 1 - Skenovací linka a SW na vytěžování dokumentů- položkový rozpočet 155.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 2a - část 2 - Kancelářský software - návrh smlouvy 251.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 2b - část 2 - Kancelářský software - technická specifikace 343.42 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 3a - část 3 - Docházkový systém - návrh smlouvy 267.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 3b - část 3 - Docházkový systém - technická specifikace 367.01 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 3c - část 3 - Docházkový systém - položkový rozpočet 155.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 4a - část 4 - SW na tvorbu aktivních formulářů - návrh smlouvy 252.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 4b - část 4 - SW na tvorbu aktivních formulářů - technická specifikace 315.10 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 5a - část 5 - SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu - návrh smlouvy 272.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 5b - část 5 - SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu - technická specifikace 353.64 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 6a - část 6 - Převodní můstek pro převod dat - návrh smlouvy 271.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 6b - část 6 - Převodní můstek pro převod dat - technická specifikace 401.62 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 7 - Popis integrační platformy 400.43 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 8 - Krycí list nabídky 192.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 206.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 211.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 11 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů - část 1 veřejné zakázky 186.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů - část 3 veřejné zakázky 186.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 13 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 209.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 14 - Čestné prohlášení - Dokumenty v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 210.00 KB 16.08.2013 00:00:00
Příloha č. 15 - Čestné prohlášení - Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 212.50 KB 16.08.2013 00:00:00
Dodatečná informace č. 1 278.55 KB 22.08.2013 11:04:38


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 441.65 KB 11.10.2013 16:06:03
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - IXTENT s.r.o. 317.40 KB 11.10.2013 16:06:03
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Vema,a.s. 317.37 KB 11.10.2013 16:06:03


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - Část 5 veřejné zakázky nazvaná SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu 299.33 KB 11.10.2013 16:06:03
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - Část 6 veřejné zakázky nazvaná Převodní můstek pro převod dat 297.88 KB 11.10.2013 16:06:03
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - Část 3 veřejné zakázky nazvaná Docházkový systém 90.23 KB 24.10.2013 13:00:34
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - Část 4 veřejné zakázky nazvaná SW na tvorbu aktivních formulářů 89.30 KB 24.10.2013 13:00:34
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 88.34 KB 02.01.2014 15:06:02


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 148.71 KB 27.03.2014 07:03:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo k části 1 VZ 5.65 MB 21.01.2014 10:27:23
Smlouva na dodávku aplikačního programového produktu a převod práv k jeho užití na objednatele k části 2 VZ 3.57 MB 21.01.2014 10:27:23


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 91.50 KB 24.04.2014 14:02:24
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 91.50 KB 24.04.2014 14:02:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data