Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000714
Evidenční číslo VZ
Z2019-022888
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.07.2019 08:28:08
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4242/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.11.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 824.25 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 98.01 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 97.12 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných služeb 96.24 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 4_Návrh Smlouvy o dílo_fn 67.51 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 49.94 MB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodniho tajemství zhotovitele 113.02 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 56.25 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 8 ZD_Vzor protokolu o předání a převzetí 29.13 KB 09.07.2019 08:28:08
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.45 KB 09.07.2019 08:28:08


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 656.22 KB 18.07.2019 10:00:05
Příloha č. 5 ZD_TS předmětu plnění_doplněná_18.7.2019 61.37 MB 18.07.2019 10:00:44
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 654.68 KB 02.08.2019 13:48:22
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a č. 4 662.15 KB 20.08.2019 09:48:08


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 757.40 KB 20.11.2019 15:56:11


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 351.49 KB 20.11.2019 15:55:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
EKOVA ELECTRIC a.s. 28642457 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data