Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000741
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2019 10:56:15
Lhůta pro podání nabídek
27.01.2020 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“, Dopravního podniku Ostrava a.s., (dále jen „stavba“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5474/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 816.40 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.79 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo, vč. příloh 445.56 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace vč. soupisu prací 163.57 MB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Seznam referenčních zakázek 86.46 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.09 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 483.90 KB 13.11.2019 15:39:43
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 623.12 KB 05.12.2019 15:01:54
Žádná starší verze
Seznam referenčních zakázek_oprava 5.12.2019 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 a zároveň opravená příloha č. 4 zadávací dokumentace 86.13 KB 05.12.2019 15:04:42
Žádná starší verze
Soupis prací_oprava 5.12.2019 Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 a zároveň opravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace 581.16 KB 05.12.2019 15:05:53
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace_revidovaná 5.12.2019 Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 809.82 KB 05.12.2019 15:14:25
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 367.63 KB 09.12.2019 12:59:54
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 396.39 KB 19.12.2019 10:29:05
Žádná starší verze
Výkres č. 540-32501-130-02_R02_oprava 19.12.2019 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 117.21 KB 19.12.2019 10:29:57
Žádná starší verze
Foto světlíku Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 3.34 MB 19.12.2019 10:31:06
Žádná starší verze
Soupis prací_oprava 19.12.2019 Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a zároveň opravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace 584.67 KB 19.12.2019 10:32:12
Žádná starší verze
Výkres č. 540-32501-130-03_R01_oprava 19.12.2019 Příloha č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 167.41 KB 19.12.2019 10:32:57
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 537.82 KB 14.01.2020 14:47:39
Žádná starší verze
Soupis prací_oprava 14.1.2020 Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 a zároveň opravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace 584.58 KB 14.01.2020 14:49:00
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, 10 a 11 584.71 KB 17.01.2020 15:49:54
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data