Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000741
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2019 10:56:15
Lhůta pro podání nabídek
27.01.2020 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I – IV“, Dopravního podniku Ostrava a.s., (dále jen „stavba“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5474/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 816.40 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.79 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo, vč. příloh 445.56 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace vč. soupisu prací 163.57 MB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Seznam referenčních zakázek 86.46 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.09 KB 05.11.2019 10:56:15
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 483.90 KB 13.11.2019 15:39:43
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 623.12 KB 05.12.2019 15:01:54
Žádná starší verze
Seznam referenčních zakázek_oprava 5.12.2019 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 a zároveň opravená příloha č. 4 zadávací dokumentace 86.13 KB 05.12.2019 15:04:42
Žádná starší verze
Soupis prací_oprava 5.12.2019 Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 a zároveň opravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace 581.16 KB 05.12.2019 15:05:53
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace_revidovaná 5.12.2019 Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3, 4, 5 809.82 KB 05.12.2019 15:14:25
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 367.63 KB 09.12.2019 12:59:54
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 396.39 KB 19.12.2019 10:29:05
Žádná starší verze
Výkres č. 540-32501-130-02_R02_oprava 19.12.2019 Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 117.21 KB 19.12.2019 10:29:57
Žádná starší verze
Foto světlíku Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 3.34 MB 19.12.2019 10:31:06
Žádná starší verze
Soupis prací_oprava 19.12.2019 Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 a zároveň opravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace 584.67 KB 19.12.2019 10:32:12
Žádná starší verze
Výkres č. 540-32501-130-03_R01_oprava 19.12.2019 Příloha č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 167.41 KB 19.12.2019 10:32:57
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 537.82 KB 14.01.2020 14:47:39
Žádná starší verze
Soupis prací_oprava 14.1.2020 Příloha č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 a zároveň opravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace 584.58 KB 14.01.2020 14:49:00
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, 10 a 11 584.71 KB 17.01.2020 15:49:54
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12356752 146.25 KB 24.04.2020 11:04:18
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vyrozumění o výsledku poptávkového řízení 684.43 KB 25.03.2020 13:48:08
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 Zařazen - bez DPH - s DPH
H & B delta, s.r.o. 25835661 Zařazen - bez DPH - s DPH
SEADON s.r.o. 28601505 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s.r.o. 42864771 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SEADON s.r.o. 28601505 2020 30 727 387,31 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH