Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2021-006553
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2021 08:36:18
Lhůta pro podání nabídek
26.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
40 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10941/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 581.77 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 63.09 MB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 519.56 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 252.51 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 85.60 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 88.04 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 90.69 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných dodávek 90.86 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 93.24 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 87.65 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 10 - Požadavky na zajištění BOZP 107.61 KB 22.02.2021 08:36:18
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 111.12 KB 22.02.2021 08:36:18


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 325.70 KB 10.03.2021 18:51:50
Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 343.06 KB 12.03.2021 15:22:49
Příloha Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 specifikace komponent 201.55 KB 12.03.2021 15:25:17
Vysvětlení ZD č. 3 311.76 KB 16.03.2021 20:26:26
Vysvětlení ZD č. 4 329.17 KB 18.03.2021 15:14:09
Vysvětlení a změna ZD č. 5 340.41 KB 19.03.2021 15:56:02
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 5 opravená specifikace komponent 230.79 KB 19.03.2021 15:57:10
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 5 opravený výkaz výměr 513.93 KB 19.03.2021 15:58:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data