Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Sportovní hala Slezská Ostrava, ul. Antošovická
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000009
Evidenční číslo VZ
S-SLE/25569/21
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.06.2021 14:35:20
Lhůta pro podání nabídek
20.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Sportovní hala je navržena v místě původní tělocvičny, která byla kapacitně nevyhovující a technicky zastaralá. Stavba bude využívána pro sportovní aktivity/ školní tělocvik, volnočasové sportovní aktivity, míčové a raketové sporty-basketbal, nohejbal, badminton. Jedná se o stavbu trvalou, která bude vybudována na pozemcích investora k.ú. Koblov, parc. č. 610/8, 610/9, 610/19.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
62 053 371.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12895/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
26.08.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 16.06.2021 14:35:20
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 246.50 KB 16.06.2021 14:35:20
Příloha č. 3 - projektová dokumentace 202.69 MB 16.06.2021 14:35:20
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 3.27 MB 16.06.2021 14:35:20
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 16.06.2021 14:35:20
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče 125.74 KB 16.06.2021 14:35:20
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 535.13 KB 16.06.2021 14:35:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 372.04 KB 28.06.2021 12:36:06
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 420.17 KB 02.07.2021 10:05:45
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 867.85 KB 15.07.2021 09:54:00
Příloha č. 1 - Řídící systém 3.60 MB 15.07.2021 09:54:28
Příloha č. 2 - N20-058_exp2_VR01 - SPORTOVNÍ HALA _ SLEZSKÁ OSTRAVA 426.56 KB 15.07.2021 09:55:01
Příloha č. 3 - D1.5-01B SPORT-VYBAVENI-SPECIFIKACE 1.11 MB 15.07.2021 09:55:33
Příloha č. 4 - 52_17-HALA_DPS-13A SOUHRN-DVERE 402.12 KB 15.07.2021 09:55:55
Příloha č. 5 - P52_17-HALA_DPS-14A-VNITRNI PO DVERE-SOUHRN 409.83 KB 15.07.2021 09:56:14
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 667.44 KB 04.08.2021 14:02:16
Příloha č. 1 - Nový výkaz výměr 550.92 KB 04.08.2021 14:02:38
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 608.72 KB 11.08.2021 08:05:55
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 396.31 KB 16.08.2021 15:03:44


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Prodloužení lhůty pro podání nabídky 378.78 KB 27.07.2021 10:09:53
Rozhodnutí zadavatele o námitkách a jeho oznámení 369.19 KB 26.08.2021 09:02:39
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 357.16 KB 26.08.2021 09:03:46
Písemná zpráva zadavatele 306.50 KB 31.08.2021 06:39:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data