Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2024-001391 /1.2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.01.2024 13:14:47
Lhůta pro podání nabídek
26.04.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Realizace stavebních prací na zimním stadionu pro hokej a veřejné bruslení. Součástí zimního stadionu bude bufet, šatny pro hokej a ošetřovna. Kolem budovy zimního stadionu vzniknou nové zpevněné plochy jako přístupové a příjezdové komunikace. Okolní nezpevněné plochy budou osety travním semenem. Nové zelené plochy budou doplněny stromy a keři či jinými sadovými úpravami. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
257 336 852.20 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51483/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1,002.07 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový dokument) 50.50 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (vzorový dokument) 56.00 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.28 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 1.58 MB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 5 ZD – Smlouva o dílo (závazný dokument) 272.50 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 163.20 MB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 7 ZD – Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 77.50 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci ZŘ (závazný dokument) 439.76 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 9 ZD – Čestné prohlášení ke střetu zájmů a k opatřením ve vztahu k mezinárodním sankcím (vzorový dokument) 34.21 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 10 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 62.50 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 11 ZD – Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 394.65 KB 11.01.2024 13:14:47
Příloha č. 12 ZD – Seznam techniků nebo technických útvarů (vzorový dokument). 61.50 KB 11.01.2024 13:14:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 505.78 KB 18.01.2024 16:17:58
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 162.49 MB 08.02.2024 14:47:47
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 03 883.98 KB 14.02.2024 16:20:04
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04 627.63 KB 22.02.2024 09:47:35
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 05 135.08 MB 15.03.2024 15:43:30
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 06 33.79 MB 27.03.2024 09:48:47
Verze 1 33.79 MB 27.03.2024 09:31:53
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 07 288.20 KB 16.04.2024 10:11:05
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 08 287.50 KB 18.04.2024 09:15:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data