Konzultační podpora - implementace ESG
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Konzultační podpora - implementace ESG
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000056
Evidenční číslo VZ
SVZ7224PŘJa
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
79411000-8 - Všeobecné podnikové poradenství
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2024 17:33:31
Lhůta pro podání nabídek
25.07.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenské činnosti spočívající v metodickém vedení a asistenci při přípravě zadavatele na plnění požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464“ (dále také jen „CSRD“) v níže uvedeném rozsahu:
- návrh struktury a obsahu ESG reportu se zaměřením na obchodní model zadavatele, ESG strategie;
- identifikace relevantních materiálních témat v kontextu obchodního modelu zadavatele (analýza materiality) a její zdůvodnění (identifikace hlavních dopadů, hrozeb a příležitostí; příprava matice dvojí významnosti; stanovení prahové hodnoty pro určení materiálních témat);
- stanovení metrik (KPI) které jsou pro zadavatele významné a jejich zdůvodnění;
- vytvoření implementačního postupu (roadmapa) pro přípravu a realizaci ESG reportingu a dosažení souladu s CSRD do roku 2026;
- účast pověřeného zástupce na jednáních u zadavatele spojených s CSRD v rozsahu max. 20 hodin.
Druh zadávacího řízení
Mimo režim ZZVZ
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Předpokládaná hodnota VZ
455 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57886/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.06 MB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.60 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 2 ZD_Smlouva o poradenské činnosti_fn 102.52 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 3 ZD_Základní specifikace obchodního modelu Objednatele 86.81 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství 108.41 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 5 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 32.03 KB 08.07.2024 17:33:31
Přiloha č. 6 ZD_Základní požadavky k zajištění_BOZP 55.67 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 7 ZD_Seznam významných služeb 90.21 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 8 ZD_Seznam poddodavatelů 93.03 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.88 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 10 ZD_Sankce RF 93.33 KB 08.07.2024 17:33:31
Příloha č. 11 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.53 KB 08.07.2024 17:33:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 558.33 KB 17.07.2024 11:08:34
Vysvětlení zadávací dokumentace 562.31 KB 19.07.2024 14:49:08
Příloha č. 2 ZD_Smlouva o poradenské činnosti_fn 103.03 KB 19.07.2024 14:49:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data