Technické zhodnocení tramvají
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Technické zhodnocení tramvají
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000597
Evidenční číslo VZ
Z2018-040681
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2018 14:48:46
Lhůta pro podání nabídek
29.01.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) 6ti kusů tramvají typu VarioLF provozovaných Zadavatelem v městské hromadné dopravě. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1730/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 822.93 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 98.08 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 97.42 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných služeb 96.58 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo_fn 73.83 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Specifikace předmětu plnění_fn 119.18 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodniho tajemství zhotovitele 114.32 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.37 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Grafický standard DPO a.s_fn 384.00 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Barevné řešení vozidel MHD - VarioLF_podpis 456.15 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.62 KB 22.11.2018 14:48:46
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 654.60 KB 07.12.2018 14:34:05
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2,3,4 683.58 KB 20.12.2018 13:28:50
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Návrh smlouvy o dílo_20.12.2018 67.18 KB 20.12.2018 13:30:11
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Specifikace předmětu plnění_20.12.2018 110.48 KB 20.12.2018 13:30:56
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 702.40 KB 02.04.2019 09:26:00
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8621999 136.50 KB 10.04.2019 09:08:38
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
EKOVA ELECTRIC a.s. 28642457 Zařazen 9 649 089,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EKOVA ELECTRIC a.s. 28642457