Přístřešek pro nabíjení elektrobusů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Přístřešek pro nabíjení elektrobusů
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000667
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2019 07:44:30
Lhůta pro podání nabídek
05.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Přístřešek pro nabíjení elektrobusů“ v Areálu autobusy Hranečník a v Areálu dílny Martinov, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 a 4 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
7 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2919/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 835.90 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.98 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo včetně Příloh 520.85 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Projektová dokumentace vč. soupisu prací - Přístřešek Hranečník 54.38 MB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace vč. soupisu prací - Přístřešek Martinov 27.43 MB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.11 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 453.61 KB 15.03.2019 14:25:27
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo oprava 20190315 219.57 KB 15.03.2019 14:26:44
Žádná starší verze
Situace sítí v Areálu autobusy Hranečník 411.40 KB 15.03.2019 14:29:30
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 418.35 KB 20.03.2019 12:53:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data