Přístřešek pro nabíjení elektrobusů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Přístřešek pro nabíjení elektrobusů
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000667
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2019 07:44:30
Lhůta pro podání nabídek
05.04.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Přístřešek pro nabíjení elektrobusů“ v Areálu autobusy Hranečník a v Areálu dílny Martinov, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP+DPS) vypracované společností R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, která tvoří Přílohu č. 3 a 4 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
7 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2919/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 835.90 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.98 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo včetně Příloh 520.85 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Projektová dokumentace vč. soupisu prací - Přístřešek Hranečník 54.38 MB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Projektová dokumentace vč. soupisu prací - Přístřešek Martinov 27.43 MB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.11 KB 06.03.2019 07:44:30
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 453.61 KB 15.03.2019 14:25:27
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo oprava 20190315 219.57 KB 15.03.2019 14:26:44
Žádná starší verze
Situace sítí v Areálu autobusy Hranečník 411.40 KB 15.03.2019 14:29:30
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 418.35 KB 20.03.2019 12:53:44
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9163031 126.04 KB 02.09.2019 11:11:13
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen - bez DPH - s DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. 25301144 Zařazen - bez DPH - s DPH
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 5 232 512,13 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH