Vnitřní integrace úřadu 2
Město Kravaře

Informace

Název veřejné zakázky
Vnitřní integrace úřadu 2
Identifikátor veřejné zakázky
P13V00000115
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.12.2013 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
22.01.2014 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem předmětné veřejné zakázky je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy pořízením specifického HW a SW v rámci projektu I.Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře.
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 částí ve smyslu § 98 zákona. Uchazeč může podat nabídku pro jednu nebo více částí veřejné zakázky:
část 1 - Docházkový systém,
část 2 - SW na tvorbu aktivních formulářů,
část 3 - SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu,
část 4 - Převodní můstek pro převod dat.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
347 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Kravaře
Náměstí 43
74721, Kravaře
Kontaktní údaje
Ing. Jiří Knopp
Telefon: 774 617 812
Email: jiri.knopp@gmail.com
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kravaře
IČO
00300292-Archiv
DIČ
CZ00300292
Poštovní adresa
Náměstí 43
747 21, Kravaře
Česká republika
ID profilu zadavatele
224351
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00300292-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva včetně zadávací dokumentace 348.54 KB 30.12.2013 00:00:00
Výzva včetně zadávací dokumentace 348.54 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 1a - část 1 - Docházkový systém - návrh smlouvy 268.00 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 1b - část 1 - Docházkový systém - technická specifikace 366.80 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 1c - část 1 - Docházkový systém - položkový rozpočet 149.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 2a - část 2 - SW na tvorbu aktivních formulářů - návrh smlouvy 253.00 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 2b - část 2 - SW na tvorbu aktivních formulářů - technická specifikace 317.31 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 3a - část 3 - SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu - návrh smlouvy 272.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 3b - část 3 - SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu - technická specifikace 355.83 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 4a - část 4 - Převodní můstek pro převod dat - návrh smlouvy 271.00 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 4b - část 4 - Převodní můstek pro převod dat - technická specifikace 402.13 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 5 - Popis integrační platformy 402.64 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 6 - Krycí list nabídky 186.00 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 205.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 210.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů - část 1 veřejné zakázky 186.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 10 - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 208.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 11 - Čestné prohlášení - Dokumenty v rozsahu stanoveném v § 68 odst. 3 210.00 KB 30.12.2013 00:00:00
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení - Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 212.50 KB 30.12.2013 00:00:00
Dodatečná informace č.1 91.05 KB 10.01.2014 11:33:28
Dodatečná informace č.2 88.13 KB 16.01.2014 14:52:12


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - ADVENT, spol. s r. o. 96.47 KB 17.02.2014 13:40:39
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - RON Software, spol. s r.o. 96.49 KB 17.02.2014 13:40:39
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče - Vema, a.s. 95.97 KB 17.02.2014 13:40:39


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - Část 3 veřejné zakázky nazvaná SW pro agendu Úřadu územního plánování a Vodoprávního úřadu 89.73 KB 17.02.2014 13:40:39
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 133.59 KB 24.04.2014 09:31:32


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 114.64 KB 19.05.2014 13:30:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo k části 1 VZ 6.11 MB 19.05.2014 13:30:48
Smlouva na dodávku aplikačního programového produktu a převod práv k jeho užití na objednatele k části 2 VZ 3.41 MB 19.05.2014 13:30:48
Smlouva na dodávku aplikačního programového produktu a převod práv k jeho užití na objednatele a technické podpoře k části 4 VZ 5.77 MB 19.05.2014 13:30:48


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 93.43 KB 06.08.2014 08:30:09
Výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů 93.43 KB 06.08.2014 08:30:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Námitka proti rozhodnutí o vyloučení z účasti z VŘ - VEMA, a.s. 57.34 KB 06.03.2014 08:52:52
Rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v VŘ - VEMA, a.s. 94.15 KB 06.03.2014 08:52:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data