Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2020-028320
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.08.2020 11:27:45
Lhůta pro podání nabídek
22.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je:
Provedení periodické vyvazování opravy sad hnacích podvozků elektrických jednotek řada 471 železničních kolejových vozidel.
Provedení změn Podvozků schválených ČD a předem nepředvídatelných opravárenských prací, včetně případného odstranění násilného poškození Podvozku. Skutečný rozsah bude určen na základě Komisionální prohlídky příslušného Podvozku.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
360 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
75002, Přerov
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com
Kontaktní údaje
Ilona Zatloukalová
Telefon: 724203346
E-mail: zatloukalova@dpov.cd.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 19.69 KB 14.08.2020 11:27:45
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 20.28 KB 14.08.2020 11:27:45
Příloha č. 3 - Závazný návrh Rámcové dohody 379.00 KB 14.08.2020 11:27:45
Příloha č. 4 - Specifikace základního rozsahu opravy podvozku 20.41 KB 14.08.2020 11:27:45
Příloha č. 5 - Specifikace ceny za provedení prací základního rozsahu oprav podvozku 19.05 KB 14.08.2020 11:27:45
Zadávací dokumentace - Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 263.73 KB 14.08.2020 11:27:45


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Rámcové dohody – Specifikace Díla 22.39 KB 24.08.2020 13:12:23
Příloha č. 4 Rámcové dohody – Reklamační řád 29.77 KB 24.08.2020 13:28:33
Vysvětlení - změna č. 1 Zadávací dokumentace Veřejné zakázky Zodpovězení dotazů k Zadávací dokumentaci. 22.53 KB 24.08.2020 13:43:37
Vysvětlení - změna č. 2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky Zodpovězení dotazů k Zadávací dokumentaci. 20.74 KB 01.09.2020 15:47:18
Vysvětlení - změna č. 3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky Zodpovězení dotazů k Zadávací dokumentaci 33.84 KB 07.09.2020 13:13:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 145.36 KB 06.01.2021 08:35:03
Verze 1 145.36 KB 06.01.2021 08:33:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
RÁMCOVÁ DOHODA 79.84 MB 22.01.2021 09:17:36
05-038/2021 Dílčí smlouva 92.22 KB 19.05.2021 12:03:41
05-089/2021 Dílčí smlouva č.2 1.39 MB 11.08.2021 14:08:04


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 597.00 KB 20.10.2020 11:41:20
Zpráva o posouzení kvalifikace Zpráva o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 608.00 KB 20.10.2020 17:44:29
Zpráva o hodnocení nabídek 187.40 KB 18.11.2020 10:51:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Pars nova a.s. 25860038 Zařazen 220 450 200,00 bez DPH 266 744 742,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pars nova a.s. 25860038