Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2019
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2019
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000653
Evidenční číslo VZ
Z2019-004339
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2019 16:03:36
Lhůta pro podání nabídek
11.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy tramvajových tratí 2019“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1 a 2.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2593/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 922.48 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy - část 1 fin 43.66 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace - část 1 157.42 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD__Specifikace kolejových konstrukcí - geometrické uspořádání - část 1 171.01 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Specifikace kolejových konstrukcí - geometrické uspořádání K35 - část 1 155.66 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Specifikace kolejových konstrukcí - geometrické uspořádání K13 - část 1 138.17 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Specifikace kolejových konstrukcí - detail geometrického uspořádání - část 1 119.68 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Ceník - část 1 91.61 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Krycí list - část 1 97.73 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 1 97.00 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD_Technické vlastnosti - část 1 - def 76.63 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 11 ZD_Návrh Kupní smlouvy-část 2 fin 43.64 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 12 ZD_Technická specifikace - část 2 157.71 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 13 ZD__Specifikace kolejových konstrukcí - geometrické uspořádání - část 2 127.76 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 14 ZD__Spec. kol. konstrukcí-detail geometrického uspořádání 3_1 a 3_2 - část 2 135.90 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 15 ZD__Specifikace kol.konstrukcí - detail geometrického uspořádání 3_3 a 3_4 - část 2 140.39 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 16 ZD_Ceník - část 2 91.51 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 17 ZD_Krycí list - část 2 97.71 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 18 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti - část 2 97.13 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 19 ZD_Technické vlastnosti - část 2 - def 76.63 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 20 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.24 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 21 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 114.08 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze
Příloha č. 22 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.46 KB 05.02.2019 16:03:36
Žádná starší verze


1. část - Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2019 - Část 1

Název časti
Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2019 - Část 1
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2019 - Část 2

Název časti
Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2019 - Část 2
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty