Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000669
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2019 11:17:02
Lhůta pro podání nabídek
03.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s. r. o., IČO: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2692/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Vzor čestneho prohlášení 21.91 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 141.35 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 189.43 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.61 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam vedoucích profesních pracovníků 19.78 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Vymezeni obchodniho tajemstvi 97.80 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Seznam referenčních zakázek 37.18 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace 94.40 MB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 710.83 KB 08.03.2019 11:17:02
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 753.34 KB 15.03.2019 13:03:29
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací_oprava 15.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 156.70 KB 15.03.2019 13:05:44
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 637.28 KB 22.03.2019 09:05:25
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací_oprava 22.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 194.61 KB 22.03.2019 09:09:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 650.19 KB 25.03.2019 09:40:16
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 25.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 195.44 KB 25.03.2019 09:42:01
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 463.86 KB 28.03.2019 08:08:07
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 28.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 195.45 KB 28.03.2019 08:09:30
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 603.75 KB 29.03.2019 13:48:15
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 672.90 KB 04.04.2019 12:16:42
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 04.04.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 195.48 KB 04.04.2019 12:18:56
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 357.99 KB 15.04.2019 10:43:19
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 560.91 KB 23.04.2019 08:55:19
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 a změna zadávacích podmínek 403.76 KB 29.04.2019 09:38:28
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data