Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000669
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2019 11:17:02
Lhůta pro podání nabídek
03.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce s. r. o., IČO: 276 89 328, se sídlem Vodní 1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2692/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
22.07.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Vzor čestneho prohlášení 21.91 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 141.35 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 189.43 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.61 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 5 - Seznam vedoucích profesních pracovníků 19.78 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 6 - Vymezeni obchodniho tajemstvi 97.80 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 7 - Seznam referenčních zakázek 37.18 KB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace 94.40 MB 08.03.2019 11:17:02
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 08.03.2019 11:17:02
Zadávací dokumentace 710.83 KB 08.03.2019 11:17:02


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 753.34 KB 15.03.2019 13:03:29
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací_oprava 15.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 156.70 KB 15.03.2019 13:05:44
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 637.28 KB 22.03.2019 09:05:25
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací_oprava 22.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 194.61 KB 22.03.2019 09:09:03
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 650.19 KB 25.03.2019 09:40:16
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 25.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 195.44 KB 25.03.2019 09:42:01
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 463.86 KB 28.03.2019 08:08:07
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 28.03.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 195.45 KB 28.03.2019 08:09:30
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 603.75 KB 29.03.2019 13:48:15
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 672.90 KB 04.04.2019 12:16:42
Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací_oprava 04.04.2019 Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 195.48 KB 04.04.2019 12:18:56
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 357.99 KB 15.04.2019 10:43:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 560.91 KB 23.04.2019 08:55:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 a změna zadávacích podmínek 403.76 KB 29.04.2019 09:38:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data