Informační a komunikační systémy pro město Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Informační a komunikační systémy pro město Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000054
Evidenční číslo VZ
Z2018-018012
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.07.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
31.07.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Realizací veřejné zakázky dojde k doplnění technologické infrastruktury, prostředků pro bezpečné sdílení dokumentů, možností základní manažerské kontroly, hospodaření společným datovým skladem, prvků pro elektronické zpracování agend a posílení transparentnosti řízení a hospodaření města, zkvalitnění informovanosti občanů a zvýšení komfortu poskytování služeb. Veřejná zakázka je primárně zaměřena na následující oblasti, které budou předmětem plnění:
1. Portál občana a formuláře,
2. Elektronizace procesů,
3. Kompozitní služby,
4. Elektronická úřední deska,
5. Posílení bezpečnosti infrastruktury,
6. IS pro městskou policii,
7. finanční kontrola příspěvkových organizací – IS pro finanční kontrolu příspěvkových organizací,
8. rozšíření stávající HW infrastruktury.
Více viz zadávací dokumentace.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.7.2018
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
14 249 657.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Mgr. Michaela Mecová, projektový manažer, oddělení investic a dotací
Telefon: +420 554 706 317, +420 725 059 763
E-mail: michaela.mecova@mubruntal.cz

Ing. Alexandra Klusák Snopková
E-mail: info@ceskyprojekt.cz
Telefon: +420 777 607 344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.08.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.12 MB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 01 ZD - Krycí list nabídky 514.84 KB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 02_01 ZD - ČP Základní způsobilosti 547.00 KB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 02_02 ZD - Seznam významných dodávek 539.50 KB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 03 ZD - Seznam poddodavatelů 511.59 KB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 04 ZD - Kupní smlouva 755.00 KB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 05 ZD - Technická specifikace 2.51 MB 16.07.2018 00:00:00
Příloha č. 06 ZD - Výběr ze studie proveditelnosti 1.46 MB 16.07.2018 00:00:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.26 MB 20.09.2018 09:21:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva - 1. část 3.77 MB 14.09.2018 10:09:05
Kupní smlouva - 2. část 3.47 MB 14.09.2018 10:09:05
Servisní smlouva 1.85 MB 14.09.2018 10:09:05


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 233.08 KB 12.03.2019 12:16:45
Výše skutečně uhrazené ceny rok 2019 239.56 KB 27.03.2020 19:42:58
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2020 402.20 KB 03.02.2021 10:27:30
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2021 480.83 KB 23.02.2022 09:01:13
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2022 402.31 KB 29.03.2023 15:01:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AutuCont CZ a.s. 47676795 Zařazen Česká republika Ne 15 344 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AutuCont CZ a.s. 47676795 2018 15 344 000,00 bez DPH
18 566 240,00 s DPH
10 926 000,00 bez DPH
13 220 460,00 s DPH
AutuCont CZ a.s. 47676795 2019 15 344 000,00 bez DPH
18 566 240,00 s DPH
872 400,00 bez DPH
1 055 604,00 s DPH
AutuCont CZ a.s. 47676795 2020 15 344 000,00 bez DPH
18 566 240,00 s DPH
872 400,00 bez DPH
1 055 604,00 s DPH
AutuCont CZ a.s. 47676795 2021 15 344 000,00 bez DPH
18 566 240,00 s DPH
872 400,00 bez DPH
1 055 604,00 s DPH
AutuCont CZ a.s. 47676795 2022 15 344 000,00 bez DPH
18 566 240,00 s DPH
928 400,00 bez DPH
1 123 364,00 s DPH
AutuCont CZ a.s. 47676795 2023 15 344 000,00 bez DPH
18 566 240,00 s DPH
872 400,00 bez DPH
1 055 604,00 s DPH