Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa – II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa – II
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000100
Evidenční číslo VZ
Z2020-039251
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2020 09:34:29
Lhůta pro podání nabídek
18.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy podnikového ředitelství pro Dopravní podnik Ostrava a.s., součástí které je mj. provedení přístavby 3. až 6. NP ve dvorní části a nástavby části 6.NP.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
164 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9543/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.02.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 571.11 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 182.95 MB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 1,019.83 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 252.94 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 85.61 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.45 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.10 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 94.01 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 106.09 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 104.69 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 104.63 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 107.96 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 12 - Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby 87.14 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 13 - Předpokládaný finanční harmonogram 86.38 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 14 - Požadavky objednatele na realizaci díla 120.72 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 15 - Dohoda o zachování mlčenlivosti 44.49 KB 05.11.2020 09:34:29


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 395.09 KB 25.11.2020 10:08:47
Vysvětlení ZD č. 2 353.93 KB 27.11.2020 11:31:32
Vysvětlení a změna ZD č. 3 582.63 KB 04.12.2020 19:50:38
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 3 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 838.52 KB 04.12.2020 19:51:54
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 3 chybějící část PD - D 127 - POHLEDY DVORNÍ 1.45 MB 04.12.2020 19:53:38
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 3 Upravená Příloha č. 3 ZD - Smlouva o dílo 252.69 KB 04.12.2020 19:54:27


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 358.37 KB 16.02.2021 15:16:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15744847 61.41 KB 25.03.2021 15:42:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VW WACHAL a.s. 25567225 Zařazen - bez DPH - s DPH
HOCHTIEF CZ a. s. 46678468 Zařazen - bez DPH - s DPH
Zlínstav a.s. 28315669 Zařazen - bez DPH - s DPH
GEOSAN GROUP a.s. 28169522 Zařazen - bez DPH - s DPH
OHL ŽS, a.s. 46342796 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HOCHTIEF CZ a. s. 46678468