Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa – II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa – II
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000100
Evidenční číslo VZ
Z2020-039251
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.11.2020 09:34:29
Lhůta pro podání nabídek
16.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy podnikového ředitelství pro Dopravní podnik Ostrava a.s., součástí které je mj. provedení přístavby 3. až 6. NP ve dvorní části a nástavby části 6.NP.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
164 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9543/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 571.11 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 182.95 MB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 1,019.83 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 252.94 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 85.61 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.45 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.10 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 94.01 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 106.09 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 104.69 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 104.63 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 107.96 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 12 - Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby 87.14 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 13 - Předpokládaný finanční harmonogram 86.38 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 14 - Požadavky objednatele na realizaci díla 120.72 KB 05.11.2020 09:34:29
Příloha č. 15 - Dohoda o zachování mlčenlivosti 44.49 KB 05.11.2020 09:34:29


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 395.09 KB 25.11.2020 10:08:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data