Provádění inovací a servisu tepelného hospodářství
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění inovací a servisu tepelného hospodářství
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000056
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.08.2021 09:34:38
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v objektech a na zařízení tepelného hospodářství zadavatele, tj. plynové kotelny, plynové spotřebiče, výměníkové stanice a jejich související technologie, zejména zařízení plynové kotelny, zařízení výměníkových stanic, tlakových nádob, detektorů v kotelnách, rozvodech, předávacích stanic, tepelných rozvodů, plynových spotřebičů (kotle s výkonem do 50 kW) v objektech specifikovaných v článku IV. návrhu smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14150/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 825.83 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.38 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.61 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.01 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 4 ZD Seznam referencí 19.48 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 5 ZD Modelový příklad 11.60 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 6 ZD Návrh smlouvy 87.82 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 7 ZD Ceník 37.80 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 8 ZD Rozsah Služeb 43.86 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 9 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.20 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 10 ZD Povolení vjezdu 43.53 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 11 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.40 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 12 ZD Vnitropodniková směrnice 2016_246 54.07 KB 25.08.2021 09:34:38
Příloha č. 13 ZD Vnitropodniková směrnice 2016_248 56.96 KB 25.08.2021 09:34:38


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 681.48 KB 07.09.2021 16:35:07
Příloha č. 8 ZD Rozsah Služeb_oprava7.9.2021 43.05 KB 07.09.2021 16:35:41
Vysvětlení ZD č. 2 567.57 KB 17.09.2021 12:29:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data