PJD na ul. Opavská II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PJD na ul. Opavská II
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000077
Evidenční číslo VZ
Z2021-041833
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.11.2021 10:58:06
Lhůta pro podání nabídek
20.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je modernizace tramvajové trati na ul. Opavská, a to v úsecích mezi křižovatkami s ul. Sokolovskou a ul. Martinovskou, a mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu (rest. Slovan) a ul. Sokolovskou, vždy v obou směrech. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
250 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15731/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 583.81 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 79.16 MB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 2a - Výkaz výměr pro část 1 460.81 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 2b - Výkaz výměr pro část 2 457.71 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 3a - Smlouva o dílo pro část 1 252.84 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 3b - Smlouva o dílo pro část 2 253.86 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 85.08 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 86.17 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.53 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 7a - Vzor seznamu významných stavebních prací pro část 1 87.16 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 7b - Vzor seznamu významných stavebních prací pro část 2 87.59 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 93.46 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 80.89 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 103.57 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 107.04 KB 12.11.2021 10:58:06
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení ke střetu zájmů 88.56 KB 12.11.2021 10:58:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 308.75 KB 18.11.2021 07:24:15
Vysvětlení ZD č. 2 627.47 KB 23.11.2021 12:39:13
Vysvětlení ZD č. 3 452.25 KB 25.11.2021 17:07:09
Příloha vysvětlení č. 3 opravený Výkaz výměr pro část 1 VZ 461.50 KB 25.11.2021 17:14:25
Příloha vysvětlení č. 3 opravený Výkaz výměr pro část 2 VZ 458.19 KB 25.11.2021 17:15:18
Vysvětlení a změna ZD č. 4 328.88 KB 26.11.2021 14:10:10
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 4 opravený Výkaz výměr pro část 1 VZ 461.49 KB 26.11.2021 14:10:53
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 4 opravený Výkaz výměr pro část 2 VZ 458.25 KB 26.11.2021 14:11:15
Vysvětlení a změna ZD č. 5 373.47 KB 30.11.2021 12:40:24
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 5 opravený Výkaz výměr pro část 1 VZ 461.60 KB 30.11.2021 12:41:42
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 5 opravený Výkaz výměr pro část 2 VZ 458.15 KB 30.11.2021 12:42:13
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 5 opravený Vzorový řez č. 4 330.13 KB 30.11.2021 12:43:21
Vysvětlení ZD č. 6 304.65 KB 02.12.2021 18:02:56


1. část - PJD na ul. Opavská - 1. etapa

Název časti
PJD na ul. Opavská - 1. etapa
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
31.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Společnost ECS + STRABAG Rail, PJD Opavská II – 2.etapa (EUROVIA CS a.s. + STRABAG Rail a.s.) 45274924 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen - bez DPH - s DPH
TSS GRADE, a.s. 35802723 Zařazen - bez DPH - s DPH
Společnost „PJD IDS – PORR" (IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. + PORR a.s.) 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TSS GRADE, a.s. 35802723

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 320.85 KB 01.04.2022 15:06:43


2. část - PJD na ul. Opavská - 2. etapa

Název časti
PJD na ul. Opavská - 2. etapa
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
17.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Společnost ECS + STRABAG Rail, PJD Opavská II – 2.etapa (EUROVIA CS a.s. + STRABAG Rail a.s.) 45274924 Zařazen - bez DPH - s DPH
COLAS CZ, a.s. 26177005 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen - bez DPH - s DPH
TSS GRADE, a.s. 35802723 Zařazen - bez DPH - s DPH
Společnost „PJD IDS – PORR" (IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. + PORR a.s.) 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH
Společnost „SDR PJD Opavská – 2. etapa“ (Hroší stavby Morava a.s. + OHL ŽS a.s.) 28597460 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TSS GRADE, a.s. 35802723

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 319.72 KB 01.04.2022 15:07:13


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19757391 49.22 KB 30.03.2022 14:25:52