Odstranění odpadních vod
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odstranění odpadních vod
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000006
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.01.2022 16:43:40
Lhůta pro podání nabídek
11.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odstranění odpadních vod z bezodtokových jímek. Odstranění odpadních vod provede dodavatel v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17253/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
22.04.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 966.28 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.42 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 94.97 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 3 ZD_Návrh Smlouvy o poskytnutí služby 81.91 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 4 ZD_Ceník 42.03 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 5 ZD_Místa plnění 42.85 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 6 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 59.23 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 7 ZD_Seznam oprávněných osob 38.25 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 8 ZD_Seznam vozidel a zaměstnanců, povolení vjezdu 53.65 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 9 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 39.96 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 10 ZD_Vymezení obchodniho tajemství poskytovatele 106.86 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 11 ZD_Modelový příklad 16.54 KB 26.01.2022 16:43:40
Příloha č. 12 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.05 KB 26.01.2022 16:43:40


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 391.95 KB 08.02.2022 08:05:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data