Opravy automatických převodovek VOITH
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Opravy automatických převodovek VOITH
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000045
Evidenční číslo VZ
SVZ-73-24-PŘ-Ja
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.06.2024 09:18:15
Lhůta pro podání nabídek
19.06.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) opravy automatických převodovek VOITH;
b) dodání příslušných dokumentů, zejména výstupní protokol po opravě převodovky, a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Smlouvy o dílo, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Mimo režim ZZVZ
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/56933/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.11 MB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.69 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 2 ZD_Návrh Smlouvy o dílo_fn 50.98 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 56.65 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 4 ZD_VZOR Čestného prohlášení 91.93 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 5 ZD_Aktuální ceník ND zhotovitele 88.20 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 99.09 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 7 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 27.76 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 8 ZD_Krycí list 96.53 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 9 ZD_Modelový příklad 13.96 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 10 ZD_Seznam poddodavatelů 93.05 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 11 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.07 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 12 ZD_Sankce RF 95.73 KB 05.06.2024 09:18:15
Příloha č. 13 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci_FN 83.41 KB 05.06.2024 09:18:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data