Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2020-010345
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.03.2020 09:20:43
Lhůta pro podání nabídek
13.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati v úseku mezi tramvajovou zastávkou Důl Zárubek a kolejovou křižovatkou před vjezdem do terminálu Hranečník, v obou směrech.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
14 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7016/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.07.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 558.37 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 40.87 MB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 184.25 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 249.12 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 84.17 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.30 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.07 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.67 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 92.71 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.66 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 10 - Požadavky na zajištění BOZP 102.76 KB 30.03.2020 09:20:43
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 105.37 KB 30.03.2020 09:20:43


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 311.17 KB 07.04.2020 19:24:19
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 1 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 154.30 KB 07.04.2020 19:25:19
Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 312.65 KB 14.04.2020 15:27:27
Příloha Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 technická zpráva k D2.3 482.87 KB 14.04.2020 15:29:21
Vysvětlení a doplnění ZD č. 3 324.45 KB 17.04.2020 10:51:32
Vysvětlení a změna ZD č. 4 303.50 KB 20.04.2020 10:49:52
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 4 upravená Technická zpráva 450.83 KB 20.04.2020 10:52:17
Vysvětlení a změna ZD č. 5 451.78 KB 24.04.2020 19:17:55
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 5 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 155.72 KB 24.04.2020 19:21:35
Vysvětlení a změna ZD č. 6 432.37 KB 28.04.2020 09:44:18
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 6 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 177.28 KB 28.04.2020 09:47:02


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 310.56 KB 27.07.2020 10:49:37


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13361992 127.97 KB 31.07.2020 08:37:57
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16602079 48.16 KB 30.06.2021 16:19:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
COLAS CZ, a.s. 26177005 Zařazen - bez DPH - s DPH
S u b t e r r a a.s. 45309612 Zařazen - bez DPH - s DPH
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Zařazen - bez DPH - s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460