Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Traťový úsek Důl Zárubek - Hranečník - Zvyšování rychlosti
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2020-010345
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.03.2020 09:20:43
Lhůta pro podání nabídek
13.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati v úseku mezi tramvajovou zastávkou Důl Zárubek a kolejovou křižovatkou před vjezdem do terminálu Hranečník, v obou směrech.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
14 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7016/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 558.37 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 40.87 MB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 184.25 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 249.12 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 84.17 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.30 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.07 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.67 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 92.71 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.66 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 10 - Požadavky na zajištění BOZP 102.76 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 105.37 KB 30.03.2020 09:20:43
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 311.17 KB 07.04.2020 19:24:19
Žádná starší verze
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 1 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 154.30 KB 07.04.2020 19:25:19
Žádná starší verze
Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 312.65 KB 14.04.2020 15:27:27
Žádná starší verze
Příloha Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 technická zpráva k D2.3 482.87 KB 14.04.2020 15:29:21
Žádná starší verze
Vysvětlení a doplnění ZD č. 3 324.45 KB 17.04.2020 10:51:32
Žádná starší verze
Vysvětlení a změna ZD č. 4 303.50 KB 20.04.2020 10:49:52
Žádná starší verze
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 4 upravená Technická zpráva 450.83 KB 20.04.2020 10:52:17
Žádná starší verze
Vysvětlení a změna ZD č. 5 451.78 KB 24.04.2020 19:17:55
Žádná starší verze
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 5 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 155.72 KB 24.04.2020 19:21:35
Žádná starší verze
Vysvětlení a změna ZD č. 6 432.37 KB 28.04.2020 09:44:18
Žádná starší verze
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 6 upravená příloha č. 2 ZD - Výkaz výměr 177.28 KB 28.04.2020 09:47:02
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data