Systém správy obsahu IS
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Systém správy obsahu IS
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000054
Evidenční číslo VZ
Z2020-016637
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2020 17:25:53
Lhůta pro podání nabídek
14.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Vývoj, dodávka, instalace a řádné zprovoznění softwaru pro obsluhu a dálkovou správu informačních LCD monitorů statických i ve vozidlech MHD a nástroje pro tvorbu a editaci zobrazovaných dat včetně nezbytných licencí. Integrace 418 LCD na 219 vozech v majetku zadavatele softwarovým, nebo hardwarovým způsobem a jejich napojení na software pro obsluhu a dálkovou správu.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7440/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD Návrh Kupní smlouvy Příloha č. 1 ZD 79.62 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 2 ZD BOZP Příloha č. 2 ZD 47.44 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 3 ZD Čestné prohlášení Příloha č. 3 ZD 37.64 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 4 ZD Seznam významných dodavatelů Příloha č. 4 ZD 87.85 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace Příloha č 5 ZD 59.36 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 6 ZD Položkový rozpočet Příloha č. 6 ZD 29.29 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 7 ZD Vymezení obchodního tajemství Příloha č. 7 ZD 98.54 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 8 ZD Krycí list Příloha č. 8 ZD 91.49 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 9 ZD Definice chování LCD Příloha č. 9 ZD 1.10 MB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 10 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci Příloha č.10 ZD 97.09 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 11 ZD Komunikační protokol Příloha č. 11 ZD 138.93 KB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 12 ZD Grafický manuál Příloha č. 12 ZD 7.51 MB 15.05.2020 17:25:53
Příloha č. 13 ZD Pravidla výkonu práce pro externí pracovníky Příloha č. 13 ZD 26.94 KB 15.05.2020 17:25:53
Zadávací dokumentace 841.46 KB 15.05.2020 17:25:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vyvsvětlení ZD č. 1 427.64 KB 21.05.2020 08:43:33
Vysvětlení ZD č. 2 503.50 KB 10.06.2020 11:16:09
Příloha č. 1 Příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 28.94 KB 10.06.2020 11:17:03
Vysvětlení ZD č. 3 503.84 KB 09.07.2020 17:48:22
Vysvětlení ZD č. 4 817.01 KB 16.07.2020 08:37:29
Vysvětlení ZD č. 5 2.96 MB 24.07.2020 10:16:54
Příloha č. 1 Příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 65.33 KB 24.07.2020 10:18:09
Vysvětlení ZD č. 6 503.84 KB 05.08.2020 12:29:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data