Systém správy obsahu IS
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Systém správy obsahu IS
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000054
Evidenční číslo VZ
Z2020-016637
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2020 17:25:53
Lhůta pro podání nabídek
20.06.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Vývoj, dodávka, instalace a řádné zprovoznění softwaru pro obsluhu a dálkovou správu informačních LCD monitorů statických i ve vozidlech MHD a nástroje pro tvorbu a editaci zobrazovaných dat včetně nezbytných licencí. Integrace 418 LCD na 219 vozech v majetku zadavatele softwarovým, nebo hardwarovým způsobem a jejich napojení na software pro obsluhu a dálkovou správu.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7440/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD Návrh Kupní smlouvy Příloha č. 1 ZD 79.62 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD BOZP Příloha č. 2 ZD 47.44 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Čestné prohlášení Příloha č. 3 ZD 37.64 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Seznam významných dodavatelů Příloha č. 4 ZD 87.85 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace Příloha č 5 ZD 59.36 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Položkový rozpočet Příloha č. 6 ZD 29.29 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Vymezení obchodního tajemství Příloha č. 7 ZD 98.54 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD Krycí list Příloha č. 8 ZD 91.49 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD Definice chování LCD Příloha č. 9 ZD 1.10 MB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci Příloha č.10 ZD 97.09 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 11 ZD Komunikační protokol Příloha č. 11 ZD 138.93 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 12 ZD Grafický manuál Příloha č. 12 ZD 7.51 MB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Příloha č. 13 ZD Pravidla výkonu práce pro externí pracovníky Příloha č. 13 ZD 26.94 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 841.46 KB 15.05.2020 17:25:53
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vyvsvětlení ZD č. 1 427.64 KB 21.05.2020 08:43:33
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data