Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - I. etapa, ul. Chrustova
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000021
Evidenční číslo VZ
S-SLE/22551/20
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2020 16:53:46
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů - bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení - účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 8 bytových domů na ulici Chrustova č. p. 260/8, 261/10, 262/12, 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20 a 1021/22. Jedná se o dvoupodlažní bytové domy s celkem čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 32 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny sedlovou střechou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění, zdrojem tepla je závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn. V nedávné době byla v objektech provedena výměna oken za nová plastová, tato budou ponechána.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23. 06. 2020 v 09:00 hodin. Zástupci účastníků, majících zájem o účast na prohlídce místa plnění, se v uvedenou dobu shromáždí u domu na ul. Chrustova 1505/16.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
16 599 471.50 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7683/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Jarmila Pytlíková
jpytlikova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 55.50 KB 15.06.2020 16:53:46
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 911.91 KB 15.06.2020 16:53:46
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace 24.74 MB 15.06.2020 16:53:46
Příloha č. 4 – Výkaz výměr 398.74 KB 15.06.2020 16:53:46
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 194.17 KB 15.06.2020 16:53:46
Výzva a zadávací dokumentace 1.06 MB 15.06.2020 16:53:46
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 285.48 KB 23.06.2020 14:19:38
Příloha Vysvětlení ZD č. 1 - Návrh smlouvy o dílo 900.00 KB 23.06.2020 14:21:00
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 482.17 KB 25.06.2020 15:24:18
Příloha Vysvětlení a změny ZD č. 2 - Výkaz výměr 441.05 KB 25.06.2020 15:24:55
Vysvětlení a změna ZD č. 3 673.62 KB 10.07.2020 10:33:42
Příloha - Výkaz výměr 539.90 KB 10.07.2020 10:34:24
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 536.36 KB 23.07.2020 14:41:22
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5 877.90 KB 27.07.2020 09:01:07
Příloha č. 1 Vysvětlení a změny ZD č. 5 - Výkaz výměr 605.55 KB 27.07.2020 09:02:07
Příloha č. 2 Vysvětlení a změny ZD č. 5 - 108-Řez A-A 290.48 KB 27.07.2020 09:02:58
Příloha č. 3 Vysvětlení a změny ZD č. 5 - 108-chrustova 20- Řez A-A 273.94 KB 27.07.2020 09:03:52
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6 944.70 KB 04.08.2020 08:46:59
Příloha č. 1 - Výkaz výměr 649.71 KB 04.08.2020 08:47:34
Vysvětlení č. 7 327.54 KB 07.08.2020 08:49:49


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_BDSTAV MORAVA s.r.o. 902.16 KB 03.09.2020 13:27:10
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod 937.45 KB 03.09.2020 13:28:27
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení_STASEKO PLUS s.r.o. 936.46 KB 03.09.2020 13:29:10


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o výběru 892.28 KB 03.09.2020 13:25:59


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.49 MB 09.10.2020 12:15:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.11 MB 25.09.2020 10:03:32
Dohoda o změně závazku č. 1 340.05 KB 01.02.2021 13:35:03
Příloha č. 1 Dohody o změně závazku č. 1 104.89 KB 01.02.2021 13:35:32
Příloha č. 2 Dohody o změně závazku č. 1 2.06 MB 01.02.2021 13:36:01
Dohoda o změně závazku č. 2 3.37 MB 23.06.2021 12:00:48
Verze 1 2.10 MB 04.06.2021 09:35:54


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Předávací protokol 301.88 KB 24.09.2021 09:02:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod 05264758 Vyřazen - bez DPH - s DPH
THERM, spol. s r. o. 42766991 Zařazen - bez DPH - s DPH
MIJO-STAV stavby s.r.o. 27833551 Zařazen - bez DPH - s DPH
MH - STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen - bez DPH - s DPH
HAOSPOL s.r.o. 25855506 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
DIK stavby s. r. o. 25914057 Zařazen - bez DPH - s DPH
BYSTROŇ Group a.s. 27800466 Zařazen - bez DPH - s DPH
STASEKO PLUS s.r.o. 25853473 Vyřazen - bez DPH - s DPH
S-O-D Holding s.r.o. 26830272 Zařazen - bez DPH - s DPH
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Vyřazen - bez DPH - s DPH
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 09/2020-06/2021 12 594 876,91 bez DPH
14 484 108,45 s DPH
15 611 102,09 bez DPH
17 952 767,40 s DPH