Dodávka až 6 ks dvoučlánkových trolejbusů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka až 6 ks dvoučlánkových trolejbusů
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2023-005471
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.02.2023 10:43:55
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 kusů nových dvoučlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení.
Konkrétní požadovaná specifikace a další podrobnosti předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, stejně jako v přílohách Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
90 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37660/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.49 MB 03.02.2023 10:43:55
01 00 Př. 1 ZD KS VZ DPO trolejbusy_fin 158.67 KB 03.02.2023 10:43:55
01 01 Př. 1 SML TS VZ DPO trolejbusy 174.55 KB 03.02.2023 10:43:55
01 02 Př. 2 SML_Nákres (typový výkres) trolejbusu 98.50 KB 03.02.2023 10:43:55
01 03 Př. 3 SML_Rozsah autorizace 106.38 KB 03.02.2023 10:43:55
01 04 Př. 4 SML_Rozsah a četnost pravidelné údržby 103.70 KB 03.02.2023 10:43:55
01 05 Př. 5 SML_Soupis speciálních servisních přípravků a nářadí 107.44 KB 03.02.2023 10:43:55
01 06 Př. 6 SML_Schéma zapojení OS 42.34 KB 03.02.2023 10:43:55
01 07 Př. 7 SML - Rozmístění terminálů a ethernetové sítě 500.01 KB 03.02.2023 10:43:55
01 08 Př. 8 SML_Definice chování LCD 1.43 MB 03.02.2023 10:43:55
01 09 Př. 9 SML_Vzor rekl. oznámení 41.61 KB 03.02.2023 10:43:55
01 10 Př. 10 SML_Základní požadavky k zajištění BOZP 116.64 KB 03.02.2023 10:43:55
01 11 Př. 11_Náklady na PÚ 87.21 KB 03.02.2023 10:43:55
01 12 Př. 12 SML - Vymezeni obchodni tajemstvi prodavajiciho 115.18 KB 03.02.2023 10:43:55
01 13 Př. 13 SML_Základní technické parametry 110.26 KB 03.02.2023 10:43:55
01 14 Př. 14 SML - Technický výkres sedadla cestujících 149.26 KB 03.02.2023 10:43:55
01 15 Př. 15 SML_Definice piktogramů 1.16 MB 03.02.2023 10:43:55
01 16 Př. 16_SML_Pravidla sociální odpovědnost 30.81 KB 03.02.2023 10:43:55
02 Př. 2 ZD Vybrané TP_trolejbusy 65.28 KB 03.02.2023 10:43:55
03 Př. 3 ZD Výhodnost servisních podmínek 63.62 KB 03.02.2023 10:43:55
04 Př. 4 ZD Krycí list VZ DPO MV FIN 96.80 KB 03.02.2023 10:43:55
05 Př. 5 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 39.66 KB 03.02.2023 10:43:55
06 Př. 6 ZD_Seznam významných dodávek_fn 107.02 KB 03.02.2023 10:43:55
07 Př. 7 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci_fn 103.60 KB 03.02.2023 10:43:55


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 953.63 KB 28.02.2023 15:34:19
01 01 Př. 1 SML TS VZ DPO trolejbusy - ze dne 28.2.2023 179.63 KB 28.02.2023 15:38:46
01 04 Př. 4 SML_Rozsah a četnost pravidelné údržby - ze dne 28.2.2023 105.52 KB 28.02.2023 15:39:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data