Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2023-059906
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.01.2024 08:59:56
Lhůta pro podání nabídek
28.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace pevné jízdní dráhy na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní za účelem utlumení vibrací a hluku v této lokalitě. V rámci modernizace tramvajového tělesa bude stávající těleso (konstrukce tramvajového spodku a svršku) sneseno a znovu zřízeno v přibližně stejné poloze. V rámci stavby bude obnoveno i odvodnění se zaústěním do stávajících šachet. V rámci navázání na stávající stav budou znovu položeny nástupištní obruby tvořící nástupištní hranu.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
115 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/50533/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 549.72 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 1 - PD 133.06 MB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (k ocenění) 545.02 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 259.27 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 86.54 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 86.96 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 86.59 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.37 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků 91.72 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 83.91 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 103.69 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 105.70 KB 02.01.2024 08:59:56
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení ke střetu zájmů a mezinárodním sankcím 89.30 KB 02.01.2024 08:59:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 524.50 KB 12.01.2024 15:43:29
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 aktualizované znění Zadávací dokumentace 549.81 KB 12.01.2024 15:44:50
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 aktualizovaný Výkaz výměr 547.11 KB 12.01.2024 15:45:27
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 aktualizovaný Krycí list nabídky 86.50 KB 12.01.2024 15:46:02
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 Příloha č. 13 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 75.58 KB 12.01.2024 15:46:57
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 aktualizovaná část PD - SO 666 - Úpravy trakčního vedení 5.23 MB 12.01.2024 15:48:48
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 aktualizovaná část PD - D.2.1_Inženýrské objekty 13.63 MB 12.01.2024 15:50:22
Vysvětlení a změna ZD č. 2 338.23 KB 16.01.2024 15:54:02
Vysvětlení a změna ZD č. 3 467.61 KB 18.01.2024 16:46:30
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 3 aktualizovaný Výkaz výměr 549.57 KB 18.01.2024 16:48:06
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 3 aktualizované znění Přílohy č. 3 ZD - Smlouva o dílo 259.27 KB 18.01.2024 16:49:32
Vysvětlení ZD č. 4 532.61 KB 19.01.2024 14:36:24
Vysvětlení ZD č. 5 348.83 KB 26.01.2024 10:06:20
Vysvětlení ZD č. 6 548.23 KB 07.02.2024 15:45:27
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 6 aktualizovaný Výkaz výměr 555.81 KB 07.02.2024 15:56:35
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 6 aktualizovaná příloha č. 7 ZD - Vzor seznamu významných stavebních prací 88.44 KB 07.02.2024 15:58:37
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 6 aktualizovaná část PD 12.87 MB 07.02.2024 15:59:16
Vysvětlení a doplnění ZD č. 7 535.67 KB 12.02.2024 19:04:22
Příloha vysvětlení a doplnění ZD č. 7 Výkresová dokumentace odpadkového koše 76.20 KB 12.02.2024 19:05:07
Příloha vysvětlení a doplnění ZD č. 7 Výkresová dokumentace odpadkového koše 157.06 KB 12.02.2024 19:05:35
Vysvětlení ZD č. 8 459.33 KB 15.02.2024 15:23:56
Vysvětlení ZD č. 9 316.41 KB 20.02.2024 15:34:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data