Domov pro seniory Antošovice
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Domov pro seniory Antošovice
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000018
Evidenční číslo VZ
Z2020-014486
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.04.2020 10:13:00
Lhůta pro podání nabídek
07.07.2020 12:00:00
Stručný popis předmětu
V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací práce a výstavba nových konstrukcí. Změna stavby stávajícího dvoupodlažního objektu bude pro potřeby domova pro seniory stavebně upravena přístavbou, nástavbou třetího nadzemního podlaží, přístavbou vnějšího schodiště a bude opatřena plochou střechou. Z tohoto důvodu bude odstraněn krov, všechny komíny a následně budou vyzděny nové pro plynná paliva. V budově budou kompletně vyměněny rozvody elektřiny a ZTI včetně instalace vzduchotechniky v celém objektu. Budou odstraněny všechny skladby podlah až po nosnou konstrukci. Stávající dřevěná okna a dveře budou odstraněna a nahrazena novými plastovými. Fasáda domu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem. V rámci řešení stavby je navržena výstavba celkem 15 stání pro dopravu v klidu. Stávající oplocení bude vyměněno a z části i posunuto. Za domovem bude vytvořena klidová zóna (zahrada) pro pro klienty s vybudovanou pěší komunikací, odpočinkovou zónou, vodní plochou a mobiliářem.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
83 709 894.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7238/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 28.04.2020 10:13:00
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 456.68 KB 28.04.2020 10:13:00
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 111.01 MB 28.04.2020 10:13:00
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 950.81 KB 28.04.2020 10:13:00
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 194.17 KB 28.04.2020 10:13:00
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 577.64 KB 28.04.2020 10:13:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 627.28 KB 06.05.2020 14:41:56
Technická zpráva-silnoproud 403.55 KB 06.05.2020 14:42:24
2. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 899.67 KB 12.05.2020 13:31:40
Příloha č. 1 - Opravený výkaz výměr 753.03 KB 12.05.2020 13:32:23
Příloha č. 2 - D.2.3. Dešťová kanalizace 4.67 MB 12.05.2020 13:34:34
Příloza č. 3 - D.2.4 Splašková kanalizace 2.47 MB 12.05.2020 13:35:05
3. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky 1.54 MB 14.05.2020 13:47:16
Příloha č. 1 - Světelně technický projekt 7.04 MB 15.05.2020 08:34:45
Příloha č. 2 - Nový soupis prací, výkaz výměr D.2.5 Zahrada 665.63 KB 15.05.2020 08:35:37
4. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 745.33 KB 18.05.2020 13:09:27
Příloha č. 1 - Retenční nádrž RN1 170.31 KB 18.05.2020 13:09:50
5. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 307.44 KB 19.05.2020 14:05:22
6. Vysvětlení zadávací dokumentace 592.09 KB 20.05.2020 12:31:25
Příloha č. 1 - osvětlení jezírka 11.96 KB 20.05.2020 12:32:15
Příloha č. 2 - stávající střešní plášť budovy 786.79 KB 20.05.2020 12:32:47
7. Vysvětlení zadávací dokumentace 1.48 MB 21.05.2020 13:58:07
Příloha č. 1 - statický výpočet, manuální výtah 2.04 MB 21.05.2020 13:58:44
8. Vysvětlení zadávací dokumentace 1.82 MB 22.05.2020 13:27:12
Příloha č. 1 - Dílčí specifikace - EPS 35.00 KB 22.05.2020 13:27:36
Příloha č. 2 - Dílčí specifikace - slaboproud 40.50 KB 22.05.2020 13:28:06
Příloha č. 3 - Dílčí specifikace - klimatizace 69.00 KB 22.05.2020 13:28:32
9. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 481.00 KB 25.05.2020 12:48:36
1. Změna zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek včetně příloh 1.32 MB 27.05.2020 15:10:16
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 27.05.2020 15:10:42
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 457.84 KB 27.05.2020 15:11:03
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 578.93 KB 27.05.2020 15:11:48
10. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 297.70 KB 27.05.2020 15:13:07
11. Vysvětlení zadávací dokumentace a vyzvy k podání nabídek 1.02 MB 28.05.2020 13:55:03
Příloha č. 1 - Výkaz výměr 667.91 KB 28.05.2020 13:55:34
Příloha č. 2 - Výpis skladeb D.1.1.28 122.07 KB 28.05.2020 13:56:03
12. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 1.51 MB 29.05.2020 12:02:55
13. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 306.63 KB 01.06.2020 13:38:42
Příloha č. 1 - Dílčí specifikace EPS 30.00 KB 01.06.2020 13:39:16
Příloha č. 2 - Dílčí specifikace rozvaděče 74.00 KB 01.06.2020 13:39:49
Příloha č. 3 - Dílčí specifikace silnoproud 61.50 KB 01.06.2020 13:40:17
Příloha č. 4 - Dílčí specifikace slaboproud 36.50 KB 01.06.2020 13:40:54
14. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 325.13 KB 02.06.2020 08:35:19
15. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 209.06 KB 05.06.2020 09:37:58
16. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 392.33 KB 18.06.2020 13:38:39
Příloha č. 1 - Smlouva o dílo 457.98 KB 18.06.2020 13:39:00
17. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 334.66 KB 29.06.2020 12:56:58


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 375.13 KB 06.08.2020 14:01:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.72 MB 06.08.2020 14:03:35
Verze 1 4.07 MB 06.08.2020 14:02:32
Dohoda o změně závazku č. 1 168.85 KB 21.04.2021 06:29:27
Dohoda o změně závazku č. 2 2.58 MB 21.04.2021 06:29:49
Dohoda o změně obsahu závazku č. 3 2.22 MB 02.12.2021 14:15:37
Dohoda o změně obsahu závazku č. 4 3.43 MB 22.02.2022 13:16:38
Dohoda o změně obsahu závazku č. 5 836.15 KB 04.03.2022 18:58:11


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Předávací protokol 511.65 KB 18.07.2022 07:27:25


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0129/20 168.77 KB 24.09.2020 08:32:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 64610225 Zařazen - bez DPH - s DPH
GEOSAN GROUP a.s. 28169522 Zařazen - bez DPH - s DPH
MH-STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
OHL ŽS, a.s. 46342796 Zařazen - bez DPH - s DPH
Beskydská stavební, a.s. 28618891 Zařazen - bez DPH - s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Zařazen 63 330 465,51 bez DPH 72 830 035,34 s DPH
S-O-D Holding s.r.o. 26830272 Zařazen - bez DPH - s DPH
PS BRNO, s.r.o. 25506820 Zařazen - bez DPH - s DPH
PSG Construction a.s. 05042020 Zařazen - bez DPH - s DPH
VAMOZ-servis, a.s. 25848461 Zařazen - bez DPH - s DPH
HSF System a.s. 25903101 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ridera Stavební a.s. 45192464 Zařazen - bez DPH - s DPH
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen - bez DPH - s DPH
FastBuilder Soft, s.r.o. 05824184 Zařazen - bez DPH - s DPH
BYSTROŇ Group a.s. 27800466 Zařazen - bez DPH - s DPH
ERUPTIVA s.r.o. 04431201 Zařazen - bez DPH - s DPH
Kvazar 00560383 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MORYS s. r. o. 42864771 04/2020-04/2022 63 330 465,51 bez DPH
72 830 035,34 s DPH
68 562 466,85 bez DPH
- s DPH