Domov pro seniory Antošovice
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Domov pro seniory Antošovice
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000018
Evidenční číslo VZ
Z2020-014486
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.04.2020 10:13:00
Lhůta pro podání nabídek
07.07.2020 12:00:00
Stručný popis předmětu
V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací práce a výstavba nových konstrukcí. Změna stavby stávajícího dvoupodlažního objektu bude pro potřeby domova pro seniory stavebně upravena přístavbou, nástavbou třetího nadzemního podlaží, přístavbou vnějšího schodiště a bude opatřena plochou střechou. Z tohoto důvodu bude odstraněn krov, všechny komíny a následně budou vyzděny nové pro plynná paliva. V budově budou kompletně vyměněny rozvody elektřiny a ZTI včetně instalace vzduchotechniky v celém objektu. Budou odstraněny všechny skladby podlah až po nosnou konstrukci. Stávající dřevěná okna a dveře budou odstraněna a nahrazena novými plastovými. Fasáda domu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem. V rámci řešení stavby je navržena výstavba celkem 15 stání pro dopravu v klidu. Stávající oplocení bude vyměněno a z části i posunuto. Za domovem bude vytvořena klidová zóna (zahrada) pro pro klienty s vybudovanou pěší komunikací, odpočinkovou zónou, vodní plochou a mobiliářem.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
83 709 894.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7238/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 28.04.2020 10:13:00
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 456.68 KB 28.04.2020 10:13:00
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 111.01 MB 28.04.2020 10:13:00
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 950.81 KB 28.04.2020 10:13:00
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 194.17 KB 28.04.2020 10:13:00
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 577.64 KB 28.04.2020 10:13:00
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 627.28 KB 06.05.2020 14:41:56
Žádná starší verze
Technická zpráva-silnoproud 403.55 KB 06.05.2020 14:42:24
Žádná starší verze
2. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 899.67 KB 12.05.2020 13:31:40
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Opravený výkaz výměr 753.03 KB 12.05.2020 13:32:23
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - D.2.3. Dešťová kanalizace 4.67 MB 12.05.2020 13:34:34
Žádná starší verze
Příloza č. 3 - D.2.4 Splašková kanalizace 2.47 MB 12.05.2020 13:35:05
Žádná starší verze
3. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky 1.54 MB 14.05.2020 13:47:16
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Světelně technický projekt 7.04 MB 15.05.2020 08:34:45
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Nový soupis prací, výkaz výměr D.2.5 Zahrada 665.63 KB 15.05.2020 08:35:37
Žádná starší verze
4. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 745.33 KB 18.05.2020 13:09:27
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Retenční nádrž RN1 170.31 KB 18.05.2020 13:09:50
Žádná starší verze
5. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 307.44 KB 19.05.2020 14:05:22
Žádná starší verze
6. Vysvětlení zadávací dokumentace 592.09 KB 20.05.2020 12:31:25
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - osvětlení jezírka 11.96 KB 20.05.2020 12:32:15
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - stávající střešní plášť budovy 786.79 KB 20.05.2020 12:32:47
Žádná starší verze
7. Vysvětlení zadávací dokumentace 1.48 MB 21.05.2020 13:58:07
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - statický výpočet, manuální výtah 2.04 MB 21.05.2020 13:58:44
Žádná starší verze
8. Vysvětlení zadávací dokumentace 1.82 MB 22.05.2020 13:27:12
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Dílčí specifikace - EPS 35.00 KB 22.05.2020 13:27:36
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Dílčí specifikace - slaboproud 40.50 KB 22.05.2020 13:28:06
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Dílčí specifikace - klimatizace 69.00 KB 22.05.2020 13:28:32
Žádná starší verze
9. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 481.00 KB 25.05.2020 12:48:36
Žádná starší verze
1. Změna zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek včetně příloh 1.32 MB 27.05.2020 15:10:16
Žádná starší verze
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 27.05.2020 15:10:42
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 457.84 KB 27.05.2020 15:11:03
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 578.93 KB 27.05.2020 15:11:48
Žádná starší verze
10. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 297.70 KB 27.05.2020 15:13:07
Žádná starší verze
11. Vysvětlení zadávací dokumentace a vyzvy k podání nabídek 1.02 MB 28.05.2020 13:55:03
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Výkaz výměr 667.91 KB 28.05.2020 13:55:34
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Výpis skladeb D.1.1.28 122.07 KB 28.05.2020 13:56:03
Žádná starší verze
12. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 1.51 MB 29.05.2020 12:02:55
Žádná starší verze
13. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 306.63 KB 01.06.2020 13:38:42
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Dílčí specifikace EPS 30.00 KB 01.06.2020 13:39:16
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Dílčí specifikace rozvaděče 74.00 KB 01.06.2020 13:39:49
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Dílčí specifikace silnoproud 61.50 KB 01.06.2020 13:40:17
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Dílčí specifikace slaboproud 36.50 KB 01.06.2020 13:40:54
Žádná starší verze
14. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 325.13 KB 02.06.2020 08:35:19
Žádná starší verze
15. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 209.06 KB 05.06.2020 09:37:58
Žádná starší verze
16. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek 392.33 KB 18.06.2020 13:38:39
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Smlouva o dílo 457.98 KB 18.06.2020 13:39:00
Žádná starší verze
17. Vysvětlení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky 334.66 KB 29.06.2020 12:56:58
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data