Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000016
Evidenční číslo VZ
Z2022-007530
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.02.2022 07:19:18
Lhůta pro podání nabídek
11.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a třetích osob.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
156 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17985/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 708.46 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 212.43 MB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 2a - Výkaz výměr pro část 1 565.13 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 2b - Výkaz výměr pro část 2 62.41 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 2c - Ceník servisu 13.72 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 3a - Smlouva o dílo pro část 1 258.09 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 3b - Smlouva o dílo pro část 2 257.09 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 3c - Servisní smlouva pro část 2 45.51 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 4a - Krycí list nabídky pro část 1 84.33 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 4b - Krycí list nabídky pro část 2 86.79 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 86.26 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 86.58 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 7a - Vzor seznamu významných stavebních prací pro část 1 90.62 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 7b - Vzor seznamu významných stavebních prací pro část 2 86.79 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 8a - Vzor seznamu techniků pro část 1 93.16 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 8b - Vzor seznamu techniků pro část 2 90.67 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 80.82 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 102.21 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 105.43 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení ke střetu zájmů 87.41 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 13 - Informace k předběžným tržním konzultacím 173.06 KB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 14 - Stavební povolení 9.97 MB 25.02.2022 07:19:18
Příloha č. 15 - Specifikace Komplexní funkční zkoušky 85.04 KB 25.02.2022 07:19:18


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Sdělení zadavatele Sdělení zadavatele k obdrženým žádostem o vysvětlení ZD 270.57 KB 14.03.2022 21:02:52
Vysvětlení a změna ZD č. 1 426.95 KB 17.03.2022 17:51:23
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 upravený výkaz výměr pro část 1 VZ 570.72 KB 17.03.2022 17:53:07
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 937.63 KB 17.03.2022 17:54:36
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 346.89 KB 17.03.2022 17:55:36
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 744.03 KB 17.03.2022 17:56:47
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 727.67 KB 17.03.2022 17:57:52
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 703.07 KB 17.03.2022 17:58:44
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 1.09 MB 17.03.2022 17:59:47
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 324.37 KB 17.03.2022 18:00:32
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 úprava PD 185.94 KB 17.03.2022 18:01:07
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 1 upravená Příloha č. 15 ZD - Specifikace Komplexní funkční zkoušky 85.98 KB 17.03.2022 18:03:18
Vysvětlení a změna ZD č. 2 417.88 KB 22.03.2022 21:09:00
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravený výkaz výměr pro část 1 VZ 571.07 KB 22.03.2022 21:09:48
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 úprava PD 4.24 MB 22.03.2022 21:11:12
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 úprava PD 8.64 MB 22.03.2022 21:20:39
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 úprava PD 2.86 MB 22.03.2022 21:24:41
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 úprava PD 210.45 KB 22.03.2022 21:25:08
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 úprava PD 532.65 KB 22.03.2022 21:25:36
Vysvětlení a změna ZD č. 3 413.26 KB 30.03.2022 15:18:38
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 3 upravený výkaz výměr pro část 1 VZ 571.91 KB 30.03.2022 15:19:12
Vysvětlení a změna ZD č. 4 486.58 KB 06.04.2022 16:57:05
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 4 upravený výkaz výměr pro část 1 VZ 571.92 KB 06.04.2022 16:57:47
Vysvětlení a změna ZD č. 5 447.36 KB 14.04.2022 21:21:06
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 5 upravený výkaz výměr pro část 2 VZ 62.72 KB 14.04.2022 21:21:56
Vysvětlení ZD č. 6 348.61 KB 20.04.2022 22:09:30
Vysvětlení ZD č. 7 324.32 KB 28.04.2022 21:06:34
Vysvětlení ZD č. 8 439.61 KB 03.05.2022 16:21:00
Vysvětlení ZD č. 9 1.12 MB 04.05.2022 21:33:41


1. část - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - stavební část

Název časti
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - stavební část
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
30.05.2022

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Metrostav a.s. 00014915 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
OHLA ŽS, a.s. 46342796 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SYNER, s.r.o. 48292516 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MORYS s. r. o. 42864771 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 1 321.96 KB 23.06.2022 09:27:50


2. část - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - technologická část

Název časti
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - technologická část
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
30.05.2022

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
GASCONTROL, společnost s r.o. 46578021 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 2 314.00 KB 23.06.2022 10:15:07