Měření obsazenosti spojů MHD
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Měření obsazenosti spojů MHD
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2024-005267
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.01.2024 08:02:01
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51265/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 560.66 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 1 - Smlouva o dodávce systému APC 139.45 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 2 - Technická specifikace systému APC 117.31 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 3 - Specifikace stávající flotily 34.71 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 4 - Cenová příloha 18.64 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 5 - Harmonogram plnění 10.68 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 6 - Vzor akceptačního protokolu 31.83 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 7 - Parametry SLA 99.60 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 8 - Pravidla pro provedení zkoušky k ověření přesnosti měření Systému APC 98.65 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 9 - Dovybavení vozidel APC 203.78 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 10 - Typové výkresy vozidel 13.67 MB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 11 - Vzor protokolu o zkoušce spolehlivosti Systému APC 13.54 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 12 - Další podmínky pro uzavření smlouvy 86.97 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 13 - Krycí list 101.77 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 14 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 88.10 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 15 - Vzor seznamu významných dodávek 89.42 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 16 - Seznam techniků (technických útvarů) 93.01 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 17 - Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů a mezinárodním sankcím 89.42 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 18 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 100.11 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 19 - Základní požadavky k zajištění BOZP 58.93 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 20 - Pravidla sociální odpovědnosti 76.81 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 21 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.89 KB 29.01.2024 08:02:01
Příloha č. 22 - Požadavky na elektronickou komunikaci 82.79 KB 29.01.2024 08:02:01


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 343.93 KB 21.02.2024 14:21:06
Vysvětlení ZD č. 2 368.32 KB 27.02.2024 17:34:18
Vysvětlení ZD č. 3 354.96 KB 29.02.2024 15:07:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data