Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000017
Evidenční číslo VZ
Z2023-008625
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.02.2023 14:00:05
Lhůta pro podání nabídek
05.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a třetích osob.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
146 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38423/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 593.65 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 228.12 MB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 2a - Výkaz výměr pro část 1 519.94 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 2b - Výkaz výměr pro část 2 61.41 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 2c - Ceník servisu 13.55 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 3a - Smlouva o dílo pro část 1 265.64 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 3b - Smlouva o dílo pro část 2 263.32 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 3c - Servisní smlouva pro část 2 45.89 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 4a - Krycí list nabídky pro část 1 85.43 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 4b - Krycí list nabídky pro část 2 88.38 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 85.27 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 87.90 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 7a - Vzor seznamu významných stavebních prací pro část 1 90.86 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 7b - Vzor seznamu významných stavebních prací pro část 2 88.48 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 8a - Vzor seznamu techniků pro část 1 93.01 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 8b - Vzor seznamu techniků pro část 2 90.90 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 80.91 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 102.44 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 107.08 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení ke střetu zájmů a mezinárodním sankcím 88.89 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 13 - Informace k předběžným tržním konzultacím 554.13 KB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 14 - Stavební povolení 9.97 MB 27.02.2023 14:00:05
Příloha č. 15 - Specifikace Komplexní funkční zkoušky 87.08 KB 27.02.2023 14:00:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a změna ZD č. 1 333.49 KB 13.03.2023 15:22:32
Vysvětlení a změna ZD č. 2 633.93 KB 23.03.2023 13:25:15
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravená Zadávací dokumentace 593.70 KB 23.03.2023 13:43:10
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravený výkaz výměr pro část 1 VZ 573.08 KB 23.03.2023 13:43:53
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravený výkaz výměr pro část 2 VZ 62.15 KB 23.03.2023 13:44:32
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravená Smlouva o dílo pro část 1 265.74 KB 23.03.2023 13:45:08
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravená Smlouva o dílo pro část 2 265.17 KB 23.03.2023 13:45:41
Příloha vysvětlení a změny ZD č. 2 upravený výkres D.2.1-02_Technologické schéma 431.11 KB 23.03.2023 13:47:02
Vysvětlení ZD č. 3 341.22 KB 05.04.2023 15:46:51
Vysvětlení ZD č. 4 342.70 KB 13.04.2023 15:29:30
Vysvětlení ZD č. 5 345.05 KB 17.04.2023 13:09:52
Vysvětlení ZD č. 6 383.72 KB 24.04.2023 22:21:55
Vysvětlení ZD č. 7 320.37 KB 25.04.2023 11:25:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Informace o nabídkových cenách - část 1 VZ 266.49 KB 10.05.2023 12:47:09
Informace o nabídkových cenách - část 2 VZ 220.58 KB 12.05.2023 10:40:38


1. část - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání - stavební část

Název časti
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání - stavební část
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání - technologická část

Název časti
Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - opakované zadání - technologická část
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty